Bugün: Sık Kullanılanlara Ekleyin
Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Vakfı
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
Aristoteles
  Online Bağış Sistemimiz Açıldı!    
Online Bağış
  Online Bağış Sayfamızdan güvenli olarak vakfımıza bağış yapabilirsiniz. Bağışlarınızı bekliyoruz...

11. Öğretmen Sempozyumu Sona Erdi

11. Öğretmen Sempozyumu Sona Erdi
Yayın Tarihi: 06/05/2018 16:00

Anadolu Platformu tarafından bu sene 11.’si düzenlenen Öğretmen Sempozyumu yapılan oturumların ardından okunan sonuç bildirisiyle sona erdi.

“Eğitim Felsefemiz” üst başlığı ile 5-6 Mayıs tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen sempozyumda birçok eğitimci, yazar ve akademisyenin tebliğ sundu. Sempozyum 6 Mayıs Pazar günü okunan sonuç bildirgesinin ardından sona erdi.

İşte sonuç bildirisi;

11. ÖĞRETMEN SEMPOZYUMU “EĞİTİM FELSEFEMİZ” SONUÇ BİLDİRİSİ

5-6 MAYIS 2018 GAZİANTEP

Eğitim alanında önemli bir tecrübe ve birikime sahibiz. Lakin Selçuklu Danişmend ve Osmanlı’nın ilk dönemi kadim geleneğimizde var olan, bireyi önemseyen çoğulcu eğitim felsefesi, Osmanlı Devletinin son döneminde yerini kısır tartışmalara bırakmış; Cumhuriyet döneminde ise yönünü ve ruhunu maalesef Batıya teslim etmiştir.

Bilinmelidir ki Dil, din ve kültür ithal edilemez. İnsanımızın zihin inşası başkalarına emanet edilemez. Batılı eğitim felsefesinin kötü taklitçiliğinden kurtulup, tek tip insan yetiştiren bu paradigma terk edilip yeni ve yerli bir eğitim felsefesi oluşturmanın vakti gelmiştir. Eğitim felsefesinde lokal değişimler yerine tarihsel köklerinden de beslenen milli bir dönüşüme gidilmelidir. Yeni bir eğitim paradigması ve önerisi ile sadece Müslümanların değil tüm insanlığın umudu olmalıyız.

Batı merkezli tarih ve coğrafya okumaları kabul edilemez; çünkü Avrupa orta çağını yaşarken biz eğitim kurumlarımız üzerinden eleştirel düşünme ve hoşgörü zeminini oluşturmuştuk. Bizim karanlık bir orta çağımız yoktur. Bize öğretilmiş olan zihinsel kodlar yerine eleştirel bir yaklaşımla insana, olaylara ve tarihe bakabilmeliyiz.

Allah’ın kul ile olan ilişkisi kulu özgürleştirmeye yönelik bir ilişkidir. Özgür ve eleştirel düşünce önündeki engeller behemehâl kaldırılmalıdır. Ancak özgürlük sınırsızlık değildir. “İslam, insanı inkâr etmez” düşüncesini şiar ederek, insanın fıtri olan kök değerlerinin yok sayılmadığı ancak kontrol altına alındığı bir eğitim felsefesini gündemleştirmeliyiz.

Kavramlar olmadan felsefe olmaz. Kavramlar bizim için mercektir. Hayata, dünyaya bu kavramlardan bakmaktayız. Kendi kavramlarımızla konuşmadığımız sürece yapılan felsefe bizi tam olarak ifade edememektedir. Bize güç katan bilgi; dinlediğimiz, okuduklarımız neticesinde elde ettiğimiz bilgi değil; asıl bilgi kendimizin üretip inşa sürecine kattıklarımızdır.

Güçlü devlet olmanın göstergesi eğitimdir. Bilim ve sanat takdir edildiği yerde yaşar. Tarihimizde devlet büyükleri himayeleri ile ilmin, irfanın gelişmesinde aktif rol oynamışlardır. Sivil toplumlar, devlet ile millet arasında ilişkileri düzenleyip dengeleyecek kurumlardır. Sivil toplum ortaya koyduğu düşünce ve eylemlerle bu konuda da devlete yol gösterebilmelidir.

Her bir bireyin eşsiz olduğu kabul edilerek ve ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim felsefemiz inşa edilmelidir. Kendi ben idrakimizin inşası korkularımızın da üstesinden gelmemizi sağlar. Bununla beraber biz bilinci ben bilincinden daha kayda değer görülmelidir. İnsanı insandan ayıran üst değerleri eğitimin temel değerleri haline getirmeliyiz.

Zamanımızın en büyük eğitim sorunlarından biri çocuklarımızın irade eğitimidir. Bu hususta eğitimin bütün yükü ve sorumluluğu öğretmene yüklenmemeli, terbiyenin ailede talimin ise okulda olduğu unutulmamalıdır.

 Eğitimin en önemli sacayaklarından biri öğretmendir. Öğretmen bir modeldir. Model öğretmen bilgiyi aktaran değil inşa edendir. Formal bir zihniyetle çalışan, mesai odaklı öğretmen profilinden sosyal sorumluluk alan öğretmen profiline geçebilmeliyiz. Sivil toplum içindeki tüm öğretmenler okyanus içindeki bir kurtuluş adasıdır. Öğretmenlerimiz sorumluluk alanında bulunan muhataplarına ibadet bilinci ile yaklaşmalıdır. Öğretmenlerin fedakârca yaptığı küçük dokunuşlar büyük dönüşümler sağlar.

Öğretmenler, öğretmen duyarlılığı bağlamında bulundukları yeri sorgulamalıdır. Sadece güzel olanla ilgilenmek yerine ilgilendiklerini güzelleştirmelidirler. Bulundukları yeri neye dönüştürdüklerini sorgulayarak duyarlılıklarını geliştirmek zorundadırlar. Birer eğitimci olarak bulundukları yerlerde güvenliğin teminatı olmalıdırlar.

Çocuklarımızın sorun çözme becerilerini geliştiremezsek onlara problem çözme yollarını sunmazsak problemin çözümünü güvenli olmayan yerlerde ararlar. Her türlü bağımlılık insan iradesini ortadan kaldıran bir durumdur. Bir bağımlılık bir başka bağımlılığın tetikleyicisidir.  Kültür, sanat, spor faaliyetleri ve aile içindeki güçlü ilişkiler çocukların iradelerinin güçlenmesini sağlayarak; onların bağımlılar olmasını engeller.

Bizler inanıyoruz ki, çok önemli bir kırılma dönemini yaşadığımız bu süreçte, kendi değerleriyle ve insanlık birikimine dayanarak ürettiğimiz eğitim felsefesi, yarınımızın şekillenmesinde çok önemli bir etkiye sahip olacaktır. Böyle bir dönemde sivil-resmi ayrımı yapmadan herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.

ANADOLU PLATFORMU

Eğitim kategorisinde bulunan tüm haberler


Katre Sanat’ta Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Katre Sanat Merkezi’nin yeni dönem kurs kayıtları başladı. 7 branşta tüm yaş grupları için düzenlenen kurslar Ekim ayının ilk haftasında başlayacak.

AÖB Komisyon Başkanları Çalıştayı Kayseri’de Yapıldı

Anadolu Öğrenci Birliği ‘Ortaöğretim Komisyon Başkanları Çalıştayı’ İlim Hikmet Vakfı’nın ev sahipliğinde Kayseri’de yapıldı.

Genişletilmiş Öğretmen Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Bülbülzade Vakfı genişletilmiş öğretmen komisyonu toplantısı 11 Eylül Salı günü Bülbülzade Vakfında yapıldı.

BEKAM Düşünce Atölyeleri Ekim Ayında Başlıyor

BEKAM düşünce atölyeleri Ekim ayında başlıyor. Düşünce atölyesinde bu sene Bir Sivil Toplum Örgütlenmesi Modeli Olarak Düşünce Kuruluşları ele alınacak.

13. Anadolu Buluşması Çocuk Etkinlikleri

Anadolu Platformu tarafından bu sene Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 13. Anadolu Buluşmalarında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.

“Anadolu Buluşmaları 13” Sonuç Bildirisi

Anadolu Platformu tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Anadolu Buluşmaları 13 sempozyumunun sonuç bildirisi Anadolu Platformu İstişare Kurulu üyesi Hüseyin Özhazar tarafından okundu.

Kapanış Konuşması: Zekeriya Şengöz

05-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapılan Anadolu Buluşmaları 13 sempozyumunun kapanış konuşması Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz tarafından yapıldı.

Değerlendirme Toplantısı, Genel Kritik

Anadolu Buluşmaları 13’te Ahmet Turan Koçer ve İbrahim Özmantar 5 gündür devam eden sempozyumla ilgili değerlendirme yaparken Mustafa Özel de kısa bir sunum gerçekleştirdi.

İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler

Raşid Gannuşi: “Bugün yapmamız gereken şey derinlikli bir şekilde düşünmektir. Müslümanlar İslami birliği gerçekleştirmekle sorumludur” dedi.

Geleceğin Dünyası Nasıl Olacak?

Sempozyumda konuşan Prof. Nihat Erdoğmuş “Her konuda, görünenin arkasında büyük bir altyapı var. O nedenle uzun çabalara ve çalışmalara ihtiyacımız var" dedi.
Alt Manşet
Gündem
Emek ve Uyum
Çare Sizsiniz Projesinde Müze Gezileri Yapıld
13. Anadolu Buluşması Yetim Komisyonu Çalışma
13. Anadolu Buluşması EKE Çalışmaları
13. Anadolu Buluşmasına İslam Ülkelerinden Yo
AP Birimleri Anadolu Buluşmaları’nda Bir Aray
13. Anadolu Buluşmaları AÖB Çalışmaları
13. Anadolu Buluşmaları İyilikder Çalışmaları
13.Anadolu Buluşmaları AKADDER Çalışmaları
Yardım
Paylaşınca Hayat Bayram Olur.
Paylaşınca Hayat Bayram Olur!
İyilikder Gaziantep’te 1500 Gıda Paketi Dağıt
İyilik Sofrası Çobanbey'de Kuruldu
Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşuyoruz
Bir Çocuk da Siz Giydirin
Geleneksel Ramazan Yardımları Başladı
İyilikder’den 2 bin Aileye Gıda Yardımı
Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşuyoruz
Eğitim
Katre Sanat’ta Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başl
AÖB Komisyon Başkanları Çalıştayı Kayseri’de
Genişletilmiş Öğretmen Komisyonu Toplantısı Y
BEKAM Düşünce Atölyeleri Ekim Ayında Başlıyor
13. Anadolu Buluşması Çocuk Etkinlikleri
“Anadolu Buluşmaları 13” Sonuç Bildirisi
Kapanış Konuşması: Zekeriya Şengöz
Değerlendirme Toplantısı, Genel Kritik
İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler
Kurumsal
Vatan Derneğinden Vakfımıza ziyaret
Kurtuluş Ormanımıza Ziyaret
Bayramlaşma Bayramın III. Günü Yapıldı
Bülbülzade Vakfı Bayram Mesajı (TR, KU, AR, E
Alemi İslam’ın Kurban Bayramı Mübarek Olsun
Körfezder Dörtyol Temsilciliği’nden Vakfımıza
Vakıf Personeli Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Bayramlaşma Bayramın II. Günü Yapıldı
Alemi İslam’ın Bayramı Mübarek olsun...
Gençlik
Üniversiteyi Yeni Kazanan Öğrencilerle Hasbih
AÖB’den Dünya Dillerinde Basın Açıklaması
20 Yetimin Evine Kütüphane Kuruldu
AÖB Öğrencilerinden Yetim Aile Ziyareti
AÖB Yönetimi Gaziantep’te Toplandı
Genç Vekil Adaylarından AÖB’ye Ziyaret
Kardeşlik Sofrası 10 Ülkede Yetimler için Kur
AÖB Kız Öğrenciler için İftar Programı Düzenl
Hemhal Dergisi TURDEB Fuarında
Aile
Mozaikder’de Seçim Heyecanı
Mozaikder’den Gece Yolculuğu adlı Hizmetiçi P
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Sonuç Bildi
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Van’da Yapı
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Van’da Yapı
Dijital Çağda Müslüman Kalmak
Prof. Dr. Ali Gür Öğrencilere Tavsiyelerde Bu
AKADDER Genişletilmiş İstişare Toplantısı Yap
Maksim Gorki’nin Ana Kitabı Tahlil Edildi
Röportajlar
Aldemir Orient TV’ye Konuştu: Ortak Paydamız
Hayalimiz İnsani Gelişmişlik Endeksi Yüksek B
Yurt Anlayışını Yeni Bir Konsepte Dönüştürdük
Anadolu'nun ötekisi şeytandır, emperyalistler
28 Şubat'ı Cezalandıramadığımız için 15 Temmu
İstikrar Spor Kulübü Başkanı ile Röportaj
15 Temmuz Sonrası Sokak Röportajları
Bölge halkını savaşın aracı yapmak istiyorlar
Suriye'nin geleceğine 'entelektüel yatırım'
Yayınlarımız
Onlar Eğlenerek Öğrendiler
Bültenimizin 15. Sayısı Yayımlandı
Renas Programı Çok Yakında TRT Kürdi Ekranlar
Tefsîra Quranê TRT Kürdi’de
11. Öğretmen Sempozyumu Video Görüntüleri
Bitcoin Çağında İslam Ekonomisi (video)
Hemhal Dergisi 3 Dilde Yayın Hayatına Başladı
Sykes – Picot’tan Arap Baharına Ortadoğu (Vid
İş Dünyası Programına Triko Sektörü Konuk Old