Bugün: Sık Kullanılanlara Ekleyin
Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Vakfı
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
Aristoteles
  Online Bağış Sistemimiz Açıldı!    
Online Bağış
  Online Bağış Sayfamızdan güvenli olarak vakfımıza bağış yapabilirsiniz. Bağışlarınızı bekliyoruz...

VI. OTURUM: İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler

VI. OTURUM: İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler
Yayın Tarihi: 09/08/2018 16:00

Anadolu Buluşmaları 13’te İslam dünyasının geleceğiyle ilgili konuşan Tunuslu mütefekkir Raşid Gannuşi: “Bugün yapmamız gereken şey derinlikli bir şekilde düşünmektir. Niçin? İslam’ın sermayesi için.. Müslümanlar birlik olarak, STK olarak, devlet olarak, cemaat olarak, birey olarak İslami birliği gerçekleştirmekle sorumludur” dedi.

Tunus’un önde gelen mütefekkirlerinden Raşid Gannuşi, Anadolu Platformu’nun 05-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında “İslam Dünyası: Birliktelik Modeli&Gelecek Perspektifi” üst başlığıyla Afyonkarahisar’da düzenlediği sempozyumda İslam dünyasının geleceğini konuştu.

Tunus NAHDA hareketi lideri Raşid Gannuşi “Anadolu Buluşmaları 13’ün “İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler” başlıklı VI. oturumunda “İslam Dünyasının Geleceği” adıyla bir sunum yaptı.

09 Ağustos Perşembe günü yapılan oturumun moderatörlüğünü Şehmus Demir yaptı.

Raşid Gannuşi konuşmasında özetle şunları dile getirdi:

-Sizlere Tunus’taki kardeşlerinizden selamlar getirdim.

-Tunus şu ana kadar devrimini korumayı başardı.

-Gençler bozguncu düzeni değiştirdi.

-İslam doğduğu günden beri özgürlükçü din olmuştur.

-İslam sadece bir din değildir, bir medeniyettir, bir kültürdür.

-Müslüman Arapların bir devleti yoktu. İslam onları Medine’de bir devlet yapmıştır.

-Medine Hicaz’da kurulan ilk devlettir.

-İslam bir devlettir. Medine Vesikası bir anayasa niteliğindedir. Bir arada yaşamayı düzenlemiştir.

-İstanbul İslam hilafetinin merkeziydi. Zira çoğulcuydu.

-Bu dinin tarihi aynı zamanda kültürün, siyasetin, medeniyetin tarihidir.

-Hz. Ömer, Ebubekir’in vasiyetiyle halife olmadı. Genel biat üzerine halife oldu. Aynı şekilde Hz. Ali de öyle…

-Hz. Ebubekir, “din ile toplumsal projeyi ayıranlarla savaşırım” dedi.

-Zekat toplumsal bir projedir ve İslam buna engel olanlarla savaşır.

-Hz. Ebubekir Ridde isyanları sırasında İslam’ın birliğini, medeniyetini ve toplumsal projesini korumuştur.

-Hz. Ebubekir İslam’ın toplumsal kapsayıcılığını korumak için yedi tane ordu kurdu.

-Bizim medeniyetimizde kralların uluhiyeti kabul edilmemiştir. Devrimler olmuştur.

-İslam, yönetimi herhangi bir ırka hasretmemiştir. Müslümanlar kardeştir.

-Ümmet birdir ve tekdir. İktidarın toplumlar arasında el değiştirmesine hak sunmuştur.

-Osmanlılar yaklaşık 500 yıl toplumları yönettiler. Tarihteki bu başarılarından ötürü Türkleri büyük bir muhabbetle selamlıyoruz.

-İslam ümmetinin liderliği bugün boş kaldı.

-İslam devletinin yerine ulus devletler ikame edildi.

-İslam toplumları bugün kültürel bir topluluğa dönüştü.

-Filistin meselesi Müslümanların kalbindedir, merkezi bir yerdedir.

-Sorunlar, güçlükler Müslümanların birliğine hizmet ediyor.

-Bugün yapmamız gereken şey derinlikli bir şekilde düşünmektir. Niçin? İslam’ın sermayesi için.

-Müslümanlar birlik olarak, STK olarak, devlet olarak, cemaat olarak, birey olarak İslami birliği gerçekleştirmekle sorumludur.

-Sendikalar İslam toplumunun vahdeti için önemli roller oynayabilir.

-Mutlak vahdet gerçekleştirilemeyecekse nispi anlamda vahdet gerçekleştirilmelidir.

-İşbirliği geniş alanda yapılabilir, sınırsız yapılabilir.

-İslami hareketler yükselişteler.

-Arap devrimleri İslam ile iç içe geçmiştir.

-Demokrasi haramsa diktatörlük mü helal oluyor? İslami hareketlerin en büyük düşmanı diktatörlüktür.

-İslam’ın delili, ispatı, çağrısı güçlüdür. Kur’an meydan okuyor; “delillerinizi getirin” diyor.

-Özgürlük bizim açımızdan alan açıyor. Zira Kur’an’ın delilleri güçlüdür, açıktır.

-Başkalarına baskı uygulayarak bir yere varılamaz.

-Hapiste olanlardan ümitsizliğe kapılmayalım. Onlar geleceğin yöneticileridir.

-Özgürlük kötü şeylere de kapı açabilir, ama sonuçta halkımız haramı helali bilir. helali kutsar, haramdan kaçar.

-Özgürlüğün yanında yer almalıyız.

-Bu din insanın doğasına uygun bir dindir.

-Diktatör yöneticiler, radikaller özgürlüğü kaldırdılar, vakıfları kapattılar. Vakıflar topluma hizmet eden kurumlardı.

-Vakıf gibi kurumları yaymak için teşvik etmemiz gerekir.

-Her şeyi devletten beklememek gerekir.

-Devletin ve toplumun uyuştuğu yerde gelişme daha çabuk olur.

-Diktatörlük İslam’ın üzerindeki en büyük tehlikedir.

-Mevdudi, “İslam kapsayıcı bir kurtuluş devrimidir” diyor.

-İslam baskıya, zulme karşı sürekli bir devrimdir. Onun için diktatörlüğe karşı omuz omuza vermemiz gerekiyor. İslam örtüsü altındaki diktatörlükler en tehlikeli olanlardır.

-Diktatörlüklerle ilkesel olarak mücadele etmek lazım, çıkar odaklı değil.

-İslamcıların gücü koalisyonlar yapmaya yetmedi. Marjinal kaldılar, dışarı atıldılar. Toplumun diğer kesimleriyle ortak düşünsel zemin bulmamız gerekiyor.

-İslam radikaliliğe karşıdır. Radikallik nedir? Başkalarına karşı olmaktır.

-İslam’ın sözcüsü olmak radikalliktir. Hiç kimse İslam’ı tekelleştirme yetkisine sahip değildir.

-Arap devrimleri başarıya doğru hareket etmektedir.

-Bir yerde devrim olduğunda orada devrimin başarılı olacağını kim söyledi?

-Devrimin başarılı olması için kurban vermek gerekiyor. Bazı devrimlerin başarılı olması zaman alabilir.

-Suriye’de durum biraz daha karışık.

-Değişim için büyük kurban vermek gerekiyor. Zamana ihtiyaç var.

-Suriye’de akan kan heder olmayacaktır. Barış geldiği zaman İslamcıların büyük bir yeri ve önemi olacaktır.

-Mısır halkı bütün partileriyle, bütün kesimleriyle yönetimde yer alacaktır. Mısır’ın tek bir şahıs tarafından yönetilmesi mümkün değildir. Diğer ülkelerin de aynı şekilde…

-Kesinlikle başarısızlık söz konusu değildir.

-10 milyon Suriyeli evlerini terk etti.

-Bölge artık bir devrim sürecine girmiştir.

-Kurban vermeye devam edeceğiz. Çünkü tarih geriye dönemez.

-İslam ülkeleri arasında bir şekilde işbirliği var. Ama bu, istenilen düzeyde değil.

-İslami ülkelerle ilişki kurmaktan çekinen yöneticiler var.

-Özgürlük fikri ve ilkesi yayıldıkça yöneticiler halklarına cevap vermek zorunda kalacaklar.

-Allah, kadın ve erkeği tek bir nefisten yaratmıştır. Bunlardan biri, ötekine, “ben senden hayırlıyım” diyemez. İkisi de birbirinden hayırlı değildir. Takvalı olan daha hayırlıdır.

-Kadınlar erkeklerin kardeşi ve yoldaşıdırlar.

-Kadınlar da erkekler gibi bir hayatı hak ederler. Kadınların okullardan, mescitlerden, STK’lardan uzaklaştırılmaları iyi değildir.

-“Kadının yeri evidir demek” iyi değildir. Kadının evde yapması gerekenler vardır, ama kadının birtakım çalışmalarda bulunması engellenmemelidir.

-Kadının küçümsenmesi cahiliye fikridir ve bunun İslam’da yeri yoktur.

-İslam erkeklere ikram ettiği gibi kadınlara da ikram etmiştir. Kadının toplumdaki rolünün arttırılması lazım.

-Türkiye her geçen gün İslam dünyasında yerini almaktadır.

-Cihatçı guruplar güç kazanmıyor, her gün güç kaybediyorlar.

-Ümmet ancak mutedil fikirler etrafında toplanabilir. Cihatçı guruplar mutedil fikirlerden uzaktırlar.

-Cihatçıların projesi ayağa kalkma projesi değil, fitne projesidir. Birçok ülkede genç çocukları uçuruma sürüklediler. Bunlar bir beladır, bunlardan bir hayır gelmez.

Raşid Gannuşi’nin konuşmasını tamamlamasının ardından Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz tarafından kendisine hediye takdimi yapıldı.

IV. Oturum hediye takdiminin ardından sona erdi.

Eğitim kategorisinde bulunan tüm haberler


13. Anadolu Buluşması Çocuk Etkinlikleri

Anadolu Platformu tarafından bu sene Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 13. Anadolu Buluşmalarında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.

“Anadolu Buluşmaları 13” Sonuç Bildirisi

Anadolu Platformu tarafından Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Anadolu Buluşmaları 13 sempozyumunun sonuç bildirisi Anadolu Platformu İstişare Kurulu üyesi Hüseyin Özhazar tarafından okundu.

Kapanış Konuşması: Zekeriya Şengöz

05-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapılan Anadolu Buluşmaları 13 sempozyumunun kapanış konuşması Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz tarafından yapıldı.

Değerlendirme Toplantısı, Genel Kritik

Anadolu Buluşmaları 13’te Ahmet Turan Koçer ve İbrahim Özmantar 5 gündür devam eden sempozyumla ilgili değerlendirme yaparken Mustafa Özel de kısa bir sunum gerçekleştirdi.

İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler

Raşid Gannuşi: “Bugün yapmamız gereken şey derinlikli bir şekilde düşünmektir. Müslümanlar İslami birliği gerçekleştirmekle sorumludur” dedi.

Geleceğin Dünyası Nasıl Olacak?

Sempozyumda konuşan Prof. Nihat Erdoğmuş “Her konuda, görünenin arkasında büyük bir altyapı var. O nedenle uzun çabalara ve çalışmalara ihtiyacımız var" dedi.

V. OTURUM: Geleceğin Dünyası ve Müslümanlar

13. Anadolu Buluşmasında konuşan Prof. Yasin Aktay: “İslam, bir teori ve geleceğe dair vaat olmaktan çok bugüne dair bir pratiktir. Bu pratiğe odaklanmak gerekir”

Yurtdışından Heyetlerin Müzakereleri -II

Anadolu Buluşmaları 13’te konuşan Filistin’den İsmail Hasan Habbazi: Öncelikler sırasında birliktelik ruhunu birinci sıraya koymalıyız. Eğer İslam ümmetinin kültürünü birleştirebilirsek ayağa kalkabiliriz.

IV. OTURUM: Model Arayışları ve İşbirliği Önerileri

Anadolu Buluşmaları 13’te dördüncü gün ilk oturumunda “İşbirliğinin Önündeki Zihinsel Engeller ve Aşmanın Yolları” başlıklı oturum yapıldı.

III. OTURUM: İslam Dünyası İşbirliği Modelleri ve Öneri

Anadolu Buluşmaları 13’te konuşan Ayşe Böhürler; “Bu yüzyılın hedefinde İslam değerlerini parçalamak yer alıyor. Bu yüzyılı anlamadan kadınların geleceğini de anlayamayız”
Alt Manşet
Gündem
13. Anadolu Buluşması Yetim Komisyonu Çalışma
13. Anadolu Buluşması EKE Çalışmaları
13. Anadolu Buluşmasına İslam Ülkelerinden Yo
AP Birimleri Anadolu Buluşmaları’nda Bir Aray
13. Anadolu Buluşmaları AÖB Çalışmaları
13. Anadolu Buluşmaları İyilikder Çalışmaları
13.Anadolu Buluşmaları AKADDER Çalışmaları
ANESİAD’dan Kamuoyuna Duyuru!
Akaslan TRT GAP’ta Vakfımızı Tanıttı
Yardım
Paylaşınca Hayat Bayram Olur!
İyilikder Gaziantep’te 1500 Gıda Paketi Dağıt
İyilik Sofrası Çobanbey'de Kuruldu
Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşuyoruz
Bir Çocuk da Siz Giydirin
Geleneksel Ramazan Yardımları Başladı
İyilikder’den 2 bin Aileye Gıda Yardımı
Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşuyoruz
Bu Ramazanda da KARDEŞİZ DEĞİL Mİ?
Eğitim
13. Anadolu Buluşması Çocuk Etkinlikleri
“Anadolu Buluşmaları 13” Sonuç Bildirisi
Kapanış Konuşması: Zekeriya Şengöz
Değerlendirme Toplantısı, Genel Kritik
İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler
Geleceğin Dünyası Nasıl Olacak?
V. OTURUM: Geleceğin Dünyası ve Müslümanlar
Yurtdışından Heyetlerin Müzakereleri -II
IV. OTURUM: Model Arayışları ve İşbirliği Öne
Kurumsal
Bülbülzade Vakfı Bayram Mesajı (TR, KU, AR, E
Alemi İslam’ın Kurban Bayramı Mübarek Olsun
Körfezder Dörtyol Temsilciliği’nden Vakfımıza
Vakıf Personeli Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Bayramlaşma Bayramın II. Günü Yapıldı
Alemi İslam’ın Bayramı Mübarek olsun...
Geleneksel Ramazan İstişaremizin İkincisi Yap
Ahmet Faruk Ünsal Vakfımızı Ziyaret Etti
Gutalı Göçmenlerin Temsilcilerinden Vakfımıza
Gençlik
20 Yetimin Evine Kütüphane Kuruldu
AÖB Öğrencilerinden Yetim Aile Ziyareti
AÖB Yönetimi Gaziantep’te Toplandı
Genç Vekil Adaylarından AÖB’ye Ziyaret
Kardeşlik Sofrası 10 Ülkede Yetimler için Kur
AÖB Kız Öğrenciler için İftar Programı Düzenl
Hemhal Dergisi TURDEB Fuarında
AÖB Uluslararası Öğrenci Buluşması Festivalin
AÖB Öğrencilerinden Diyarbakır ve Hasankeyf’e
Aile
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Sonuç Bildi
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Van’da Yapı
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Van’da Yapı
Dijital Çağda Müslüman Kalmak
Prof. Dr. Ali Gür Öğrencilere Tavsiyelerde Bu
AKADDER Genişletilmiş İstişare Toplantısı Yap
Maksim Gorki’nin Ana Kitabı Tahlil Edildi
KAGEM’den Mozaikder’e Ziyaret
Değerler Psikolojisi ve İnsan Kitabı Tahlil E
Röportajlar
Aldemir Orient TV’ye Konuştu: Ortak Paydamız
Hayalimiz İnsani Gelişmişlik Endeksi Yüksek B
Yurt Anlayışını Yeni Bir Konsepte Dönüştürdük
Anadolu'nun ötekisi şeytandır, emperyalistler
28 Şubat'ı Cezalandıramadığımız için 15 Temmu
İstikrar Spor Kulübü Başkanı ile Röportaj
15 Temmuz Sonrası Sokak Röportajları
Bölge halkını savaşın aracı yapmak istiyorlar
Suriye'nin geleceğine 'entelektüel yatırım'
Yayınlarımız
Onlar Eğlenerek Öğrendiler
Bültenimizin 15. Sayısı Yayımlandı
Renas Programı Çok Yakında TRT Kürdi Ekranlar
Tefsîra Quranê TRT Kürdi’de
11. Öğretmen Sempozyumu Video Görüntüleri
Bitcoin Çağında İslam Ekonomisi (video)
Hemhal Dergisi 3 Dilde Yayın Hayatına Başladı
Sykes – Picot’tan Arap Baharına Ortadoğu (Vid
İş Dünyası Programına Triko Sektörü Konuk Old