Bugün: Sık Kullanılanlara Ekleyin
Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Vakfı
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.
Aristoteles
  Online Bağış Sistemimiz Açıldı!    
Online Bağış
  Online Bağış Sayfamızdan güvenli olarak vakfımıza bağış yapabilirsiniz. Bağışlarınızı bekliyoruz...

VI. OTURUM: İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler

VI. OTURUM: İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler
Yayın Tarihi: 09/08/2018 16:00

Anadolu Buluşmaları 13’te İslam dünyasının geleceğiyle ilgili konuşan Tunuslu mütefekkir Raşid Gannuşi: “Bugün yapmamız gereken şey derinlikli bir şekilde düşünmektir. Niçin? İslam’ın sermayesi için.. Müslümanlar birlik olarak, STK olarak, devlet olarak, cemaat olarak, birey olarak İslami birliği gerçekleştirmekle sorumludur” dedi.

Tunus’un önde gelen mütefekkirlerinden Raşid Gannuşi, Anadolu Platformu’nun 05-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında “İslam Dünyası: Birliktelik Modeli&Gelecek Perspektifi” üst başlığıyla Afyonkarahisar’da düzenlediği sempozyumda İslam dünyasının geleceğini konuştu.

Tunus NAHDA hareketi lideri Raşid Gannuşi “Anadolu Buluşmaları 13’ün “İslam Dünyasında İşbirliği İçin Rol Görevler” başlıklı VI. oturumunda “İslam Dünyasının Geleceği” adıyla bir sunum yaptı.

09 Ağustos Perşembe günü yapılan oturumun moderatörlüğünü Şehmus Demir yaptı.

Raşid Gannuşi konuşmasında özetle şunları dile getirdi:

-Sizlere Tunus’taki kardeşlerinizden selamlar getirdim.

-Tunus şu ana kadar devrimini korumayı başardı.

-Gençler bozguncu düzeni değiştirdi.

-İslam doğduğu günden beri özgürlükçü din olmuştur.

-İslam sadece bir din değildir, bir medeniyettir, bir kültürdür.

-Müslüman Arapların bir devleti yoktu. İslam onları Medine’de bir devlet yapmıştır.

-Medine Hicaz’da kurulan ilk devlettir.

-İslam bir devlettir. Medine Vesikası bir anayasa niteliğindedir. Bir arada yaşamayı düzenlemiştir.

-İstanbul İslam hilafetinin merkeziydi. Zira çoğulcuydu.

-Bu dinin tarihi aynı zamanda kültürün, siyasetin, medeniyetin tarihidir.

-Hz. Ömer, Ebubekir’in vasiyetiyle halife olmadı. Genel biat üzerine halife oldu. Aynı şekilde Hz. Ali de öyle…

-Hz. Ebubekir, “din ile toplumsal projeyi ayıranlarla savaşırım” dedi.

-Zekat toplumsal bir projedir ve İslam buna engel olanlarla savaşır.

-Hz. Ebubekir Ridde isyanları sırasında İslam’ın birliğini, medeniyetini ve toplumsal projesini korumuştur.

-Hz. Ebubekir İslam’ın toplumsal kapsayıcılığını korumak için yedi tane ordu kurdu.

-Bizim medeniyetimizde kralların uluhiyeti kabul edilmemiştir. Devrimler olmuştur.

-İslam, yönetimi herhangi bir ırka hasretmemiştir. Müslümanlar kardeştir.

-Ümmet birdir ve tekdir. İktidarın toplumlar arasında el değiştirmesine hak sunmuştur.

-Osmanlılar yaklaşık 500 yıl toplumları yönettiler. Tarihteki bu başarılarından ötürü Türkleri büyük bir muhabbetle selamlıyoruz.

-İslam ümmetinin liderliği bugün boş kaldı.

-İslam devletinin yerine ulus devletler ikame edildi.

-İslam toplumları bugün kültürel bir topluluğa dönüştü.

-Filistin meselesi Müslümanların kalbindedir, merkezi bir yerdedir.

-Sorunlar, güçlükler Müslümanların birliğine hizmet ediyor.

-Bugün yapmamız gereken şey derinlikli bir şekilde düşünmektir. Niçin? İslam’ın sermayesi için.

-Müslümanlar birlik olarak, STK olarak, devlet olarak, cemaat olarak, birey olarak İslami birliği gerçekleştirmekle sorumludur.

-Sendikalar İslam toplumunun vahdeti için önemli roller oynayabilir.

-Mutlak vahdet gerçekleştirilemeyecekse nispi anlamda vahdet gerçekleştirilmelidir.

-İşbirliği geniş alanda yapılabilir, sınırsız yapılabilir.

-İslami hareketler yükselişteler.

-Arap devrimleri İslam ile iç içe geçmiştir.

-Demokrasi haramsa diktatörlük mü helal oluyor? İslami hareketlerin en büyük düşmanı diktatörlüktür.

-İslam’ın delili, ispatı, çağrısı güçlüdür. Kur’an meydan okuyor; “delillerinizi getirin” diyor.

-Özgürlük bizim açımızdan alan açıyor. Zira Kur’an’ın delilleri güçlüdür, açıktır.

-Başkalarına baskı uygulayarak bir yere varılamaz.

-Hapiste olanlardan ümitsizliğe kapılmayalım. Onlar geleceğin yöneticileridir.

-Özgürlük kötü şeylere de kapı açabilir, ama sonuçta halkımız haramı helali bilir. helali kutsar, haramdan kaçar.

-Özgürlüğün yanında yer almalıyız.

-Bu din insanın doğasına uygun bir dindir.

-Diktatör yöneticiler, radikaller özgürlüğü kaldırdılar, vakıfları kapattılar. Vakıflar topluma hizmet eden kurumlardı.

-Vakıf gibi kurumları yaymak için teşvik etmemiz gerekir.

-Her şeyi devletten beklememek gerekir.

-Devletin ve toplumun uyuştuğu yerde gelişme daha çabuk olur.

-Diktatörlük İslam’ın üzerindeki en büyük tehlikedir.

-Mevdudi, “İslam kapsayıcı bir kurtuluş devrimidir” diyor.

-İslam baskıya, zulme karşı sürekli bir devrimdir. Onun için diktatörlüğe karşı omuz omuza vermemiz gerekiyor. İslam örtüsü altındaki diktatörlükler en tehlikeli olanlardır.

-Diktatörlüklerle ilkesel olarak mücadele etmek lazım, çıkar odaklı değil.

-İslamcıların gücü koalisyonlar yapmaya yetmedi. Marjinal kaldılar, dışarı atıldılar. Toplumun diğer kesimleriyle ortak düşünsel zemin bulmamız gerekiyor.

-İslam radikaliliğe karşıdır. Radikallik nedir? Başkalarına karşı olmaktır.

-İslam’ın sözcüsü olmak radikalliktir. Hiç kimse İslam’ı tekelleştirme yetkisine sahip değildir.

-Arap devrimleri başarıya doğru hareket etmektedir.

-Bir yerde devrim olduğunda orada devrimin başarılı olacağını kim söyledi?

-Devrimin başarılı olması için kurban vermek gerekiyor. Bazı devrimlerin başarılı olması zaman alabilir.

-Suriye’de durum biraz daha karışık.

-Değişim için büyük kurban vermek gerekiyor. Zamana ihtiyaç var.

-Suriye’de akan kan heder olmayacaktır. Barış geldiği zaman İslamcıların büyük bir yeri ve önemi olacaktır.

-Mısır halkı bütün partileriyle, bütün kesimleriyle yönetimde yer alacaktır. Mısır’ın tek bir şahıs tarafından yönetilmesi mümkün değildir. Diğer ülkelerin de aynı şekilde…

-Kesinlikle başarısızlık söz konusu değildir.

-10 milyon Suriyeli evlerini terk etti.

-Bölge artık bir devrim sürecine girmiştir.

-Kurban vermeye devam edeceğiz. Çünkü tarih geriye dönemez.

-İslam ülkeleri arasında bir şekilde işbirliği var. Ama bu, istenilen düzeyde değil.

-İslami ülkelerle ilişki kurmaktan çekinen yöneticiler var.

-Özgürlük fikri ve ilkesi yayıldıkça yöneticiler halklarına cevap vermek zorunda kalacaklar.

-Allah, kadın ve erkeği tek bir nefisten yaratmıştır. Bunlardan biri, ötekine, “ben senden hayırlıyım” diyemez. İkisi de birbirinden hayırlı değildir. Takvalı olan daha hayırlıdır.

-Kadınlar erkeklerin kardeşi ve yoldaşıdırlar.

-Kadınlar da erkekler gibi bir hayatı hak ederler. Kadınların okullardan, mescitlerden, STK’lardan uzaklaştırılmaları iyi değildir.

-“Kadının yeri evidir demek” iyi değildir. Kadının evde yapması gerekenler vardır, ama kadının birtakım çalışmalarda bulunması engellenmemelidir.

-Kadının küçümsenmesi cahiliye fikridir ve bunun İslam’da yeri yoktur.

-İslam erkeklere ikram ettiği gibi kadınlara da ikram etmiştir. Kadının toplumdaki rolünün arttırılması lazım.

-Türkiye her geçen gün İslam dünyasında yerini almaktadır.

-Cihatçı guruplar güç kazanmıyor, her gün güç kaybediyorlar.

-Ümmet ancak mutedil fikirler etrafında toplanabilir. Cihatçı guruplar mutedil fikirlerden uzaktırlar.

-Cihatçıların projesi ayağa kalkma projesi değil, fitne projesidir. Birçok ülkede genç çocukları uçuruma sürüklediler. Bunlar bir beladır, bunlardan bir hayır gelmez.

Raşid Gannuşi’nin konuşmasını tamamlamasının ardından Anadolu Platformu İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz tarafından kendisine hediye takdimi yapıldı.

IV. Oturum hediye takdiminin ardından sona erdi.

Eğitim kategorisinde bulunan tüm haberler


Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü

BEKAM, Suriyelilerin ülkemize sosyal uyumunda sivil toplumun rolünü daha yakından tanımak amacıyla 4 haftalık bir atölye çalışması düzenliyor.

Türkiye’deki Düşünce Kuruluşlarının Faaliyet Alanları

"Bir Sivil Toplum Örgütlenmesi Modeli Olarak Düşünce Kuruluşları" atölye programının üçüncü haftasında "Türkiye’deki Düşünce Kuruluşlarının Faaliyet Alanları" ele alındı.

AÖB Ortaöğretim Biriminden Hizmetiçi Eğitim Programı

Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep Şubesi Ortaöğretim Birimi 20 Ekim Cumartesi günü eğitimcilere yönelik hizmetiçi eğitim programı düzenledi.

Türkiye'de ve Dünyada Düşünce Kuruluşları

"Bir Sivil Toplum Örgütlenmesi Modeli Olarak Düşünce Kuruluşları" başlıklı atölye programının ikinci haftasında "Türkiye'de ve Dünyada Düşünce Kuruluşları" ele alındı.

Eğitimcilerin Eğitimi Ders Planlaması Toplantısı Yapıld

Vakfımız bünyesinde ders halkalarını yöneten eğitimcilere yönelik düzenlenen eğitimcilerin eğitimi ders planlaması toplantısı 12 Ekim Cuma günü yapıldı.

Katre Sanat Merkezi Yeni Dönem Kursları Başladı

Katre Sanat Merkezi’nin 7 branşta ve tüm yaş gurupları için düzenlediği yeni dönem kursları başladı.

Medya Akademi Kurs Kayıtları Başladı

Ortadoğu Medya İletişim Akademisi tarafından düzenlenecek medya kurslarına kayıtlar başladı.

Sivil Toplum ve Düşünce Kavramı

BEKAM tarafından düzenlenen "Bir Sivil Toplum Modeli Olarak Düşünce Kuruluşları" başlıklı atölye programı "Sivil Toplum ve Düşünce Kavramı" oturumu ile başladı.

Yetim Annesi Olmak

Bülbülzade Vakfı Yetim Komisyonu tarafından yürütülen Çare Sizsiniz Projesinde yetim annelere yönelik "Yetim Annesi Olmak" adlı kişisel gelişim semineri verildi.

Öğretmen Komisyonundan Kahvaltılı Hasbihal Programı

Bülbülzade Vakfı Öğretmen Komisyonu yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcı dolayısıyla kahvaltılı hasbihal programı düzledi.
Alt Manşet
Gündem
STK Kadın Temsilcileri Bülbülzade Vakfı’nda T
Türk ve Suriyeli STK’lardan Kardeşlik Ormanı
Üniversite Öğrencileriyle Tanışma Programı Ya
EKE Yılın İlk Değerlendirme Toplantısını Yapt
Kurtuluş Ormanında Badem Hasadı Başladı
Emek ve Uyum
Çare Sizsiniz Projesinde Müze Gezileri Yapıld
13. Anadolu Buluşması Yetim Komisyonu Çalışma
13. Anadolu Buluşması EKE Çalışmaları
Yardım
Paylaşınca Hayat Bayram Olur.
Paylaşınca Hayat Bayram Olur!
İyilikder Gaziantep’te 1500 Gıda Paketi Dağıt
İyilik Sofrası Çobanbey'de Kuruldu
Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşuyoruz
Bir Çocuk da Siz Giydirin
Geleneksel Ramazan Yardımları Başladı
İyilikder’den 2 bin Aileye Gıda Yardımı
Yetimlerle İftar Sofralarında Buluşuyoruz
Eğitim
Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun
Türkiye’deki Düşünce Kuruluşlarının Faaliyet
AÖB Ortaöğretim Biriminden Hizmetiçi Eğitim P
Türkiye'de ve Dünyada Düşünce Kuruluşları
Eğitimcilerin Eğitimi Ders Planlaması Toplant
Katre Sanat Merkezi Yeni Dönem Kursları Başla
Medya Akademi Kurs Kayıtları Başladı
Sivil Toplum ve Düşünce Kavramı
Yetim Annesi Olmak
Kurumsal
Ekim Ayı Teşkilat Toplantısı Yapıldı
Önder Dayanışma Derneği’nden Vakfımıza Ziyare
13. Anadolu Buluşması Müzakere Edildi
Vakıf Personeli Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Anadolu Platformu Gaziantep Bölge Toplantısı
Vatan Derneğinden Vakfımıza ziyaret
Kurtuluş Ormanımıza Ziyaret
Bayramlaşma Bayramın III. Günü Yapıldı
Bülbülzade Vakfı Bayram Mesajı (TR, KU, AR, E
Gençlik
AÖB Öğrencileri Diyarbakır Gençlik Festivalin
Üniak’dan AÖB’ye Ziyaret
Cins Dergisinin Eylül Sayısı Tahlil Edildi
Gündem Oturumları Başladı
Ortaöğretim Öğrencileriyle Tanışma Programı Y
Üniversiteyi Yeni Kazanan Öğrencilerle Hasbih
AÖB’den Dünya Dillerinde Basın Açıklaması
20 Yetimin Evine Kütüphane Kuruldu
AÖB Öğrencilerinden Yetim Aile Ziyareti
Aile
Mozaikder’de Seçim Heyecanı
Mozaikder’den Gece Yolculuğu adlı Hizmetiçi P
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Sonuç Bildi
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Van’da Yapı
“Değerler ve Desenler” Sempozyumu Van’da Yapı
Dijital Çağda Müslüman Kalmak
Prof. Dr. Ali Gür Öğrencilere Tavsiyelerde Bu
AKADDER Genişletilmiş İstişare Toplantısı Yap
Maksim Gorki’nin Ana Kitabı Tahlil Edildi
Röportajlar
Aldemir Orient TV’ye Konuştu: Ortak Paydamız
Hayalimiz İnsani Gelişmişlik Endeksi Yüksek B
Yurt Anlayışını Yeni Bir Konsepte Dönüştürdük
Anadolu'nun ötekisi şeytandır, emperyalistler
28 Şubat'ı Cezalandıramadığımız için 15 Temmu
İstikrar Spor Kulübü Başkanı ile Röportaj
15 Temmuz Sonrası Sokak Röportajları
Bölge halkını savaşın aracı yapmak istiyorlar
Suriye'nin geleceğine 'entelektüel yatırım'
Yayınlarımız
4. Yetim Şenliği Video Görüntüleri
Senai Demirci Şafak FM’de Söyleşi Programına
Onlar Eğlenerek Öğrendiler
Bültenimizin 15. Sayısı Yayımlandı
Renas Programı Çok Yakında TRT Kürdi Ekranlar
Tefsîra Quranê TRT Kürdi’de
11. Öğretmen Sempozyumu Video Görüntüleri
Bitcoin Çağında İslam Ekonomisi (video)
Hemhal Dergisi 3 Dilde Yayın Hayatına Başladı