Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü

Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü Öne Çıkarılmış

Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) “Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü” atölye çalışması raporunu yayımladı.

BEKAM tarafından ülkemizde yaşayan Suriyelilerin sosyal uyumunun sağlanabilmesi için yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki süreçte ne tür adımlar atılması gerektiğinin tespiti açısından Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe’nin danışmanlığında “Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü” üst başlıklı, alanında uzman araştırmacıların ve konuya ilgi duyan katılımcıların iştiraki ile bir atölye çalışması düzenlendi. Atölye çerçevesinde “Entegrasyon, Uyum ve Asimilasyon Kavramları”, “Suriyelilerin Sosyal Uyumuna Dair STK’ların Çalışmaları”, “Göçmen Örgütlenmeleri ve Türk Halkının Kabul Süreci” konuları ele alındı ve çalışmanın genel değerlendirme oturumunda Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek konuk edildi.

Bu oturumlar daha sonra bir rapor haline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldı. Dört bölümden oluşan raporun birinci bölümde; Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü Atölye Oturumları yer alıyor. Bu bölümde sırayla; Entegrasyon, Uyum Ve Asimile Kavramları, Suriyelilerin Sosyal Uyumuna Dair STK’larin Çalışmaları, Göçmen Örgütlenmeleri Ve Türk Halkının Kabul Süreci, Genel Değerlendirme oturumları yer alıyor.

Raporun ikinci bölümünde Mülakatlar yer alıyor. Bu bölümde sırayla; Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Siyasi İradenin Rolü, Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Yerel Yönetimlerin Rolü, Gaziantep Örneği, Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Eğitim Kurumlarının Rolü: Gaziantep Üniversitesi Örneği, Suriyelilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplumun Rolü: Bülbülzade Vakfı Örneği başlıklı mülakatlar yer alıyor.

Raporun son bölümünde Sonuç ve Öneriler ile Göç Sorunun Çözümünde Tarihi Bir Rol Model Olarak Muhâcirûn Komisyonu bölümleri yer alıyor.

 

Yazar Hakkında

bulbulzade.org

"Arzın imarını ve neslin ıslahı"nı kendisine ilke edinen vakfımız 1994 yılından beri Gaziantep'te faaliyetlerine devam etmektedir...

Benzer Ögeler

 • Türkiye’nin Güvenli Bölge Stratejileri

  Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) “Kuzey Suriye’de Kürt Nüfuzunun Dünü Bugünü ve Yarını, Türkiye’nin Güvenli Bölge Stratejileri” atölye çalışması raporunu yayımladı.

  BEKAM tarafından düzenlenen Kuzey Suriye’de Türkiye’nin Güvenli Bölge Stratejileri başlıklı atölye çalışmalarının ilkinde Kürt Nüfuzunun Dünü Bugünü ve Yarını alt başlığında değerlendirildi. Sahadan aktörlerin, ilgili sivil toplum ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen bir günlük çalıştayın çıktılarından oluşan rapor iki bölümden oluşuyor.

  Çalıştayda Türkiye’nin Kuzey Suriye’de oluşturmaya oluşturduğu güvenli bölgeler hakkında mülahazalarda bulunuldu. Fırat Kalkanı operasyon bölgesi, Zeytin Dalı Harekâtı operasyon bölgesi ve Fırat’ın Doğusu’na düzenlenen operasyon bölgesinde yaşayan Kürt nüfuzunun durumunu değerlendirerek sürecin doğru yönetilmesine yönelik fikir vermektir. İlgili otoritelerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının bir araya geldiği çalıştayda, Suriyeli Kürt nüfuzunun güvenli bölgelerdeki durumunun değerlendirilmesi hedeflendi. Operasyon bölgelerindeki eğitim, sağlık, demografi, barınma, ekonomi, kültür ve sosyal psikoloji bakımından neler yapılabileceği ile ilgili önerilerin tartışılmasıdır. Özellikle güvenli bölgede istikrarlı bir ortamın oluşması için tüm tarafların fikirlerini beyan etmeleri amaçlanmaktadır.

  BEKAM Yönetim Kurulu tarafından ilgilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde çalıştay konu başlıkları belirlenmiştir. Davetliler listesinin oluşturulmasının ardından konu başlıkları davetlilere iletilmiştir.

  Atölye çalışması oturumda gerçekleştirilmiştir.

  1. Oturum: Savaş Öncesi Suriye’de Kürt Nüfuzunun Analizi

  2. Oturum: Suriye’de Kürt Nüfuzun Güvenli Bölgelerdeki Siyasi ve Sosyal Durumunun Analizi

  Her oturum başında konu başlığı moderatör tarafından katılımcılara aktarılmıştır. Katılımcılar söz alarak konuşmalarını gerçekleştirmiştir.

  Raporu incelemek için Tıklayın

 • Din, Dindarlık ve Değerler

  Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi, “Din, Dindarlık ve Değerler” üst başlığı ile 5 haftalık atölye çalışması düzenleyerek, alanında uzman araştırmacıları ve konuya ilgi duyan katılımcıları bir araya getiriyor.

  Başvurular bekam.org.tr adresi üzerinden alınacak olup, son başvuru tarihi 17 Ekim 2019'dur.

  Başvuru yapan katılımcılar ile program öncesinde iletişim kurulacağından, ilgili bilgilerin eksiksiz olarak başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

  Atölye oturumları, 19 Ekim - 16 Kasım 2019 tarihleri arasında, her Cumartesi saat 11.00 - 13.00 arası Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

  Katılımcılara, atölye oturumları için ön hazırlık yapabilecekleri okuma önerileri Çağrı Metni'nde sunulmuştur. İlgili makaleleri http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php adresinden aratarak PDF olarak indirebilirsiniz.

  “Din, Dindarlık ve Değerler” başlığı etrafında birçok sorunun cevabının aranacağı atölye çalışmasına Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi olarak teşriflerinizi bekleriz.

  BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

  ÇAĞRI METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 • Yeni Medya Çağında Sosyal Medya Dönüşümü

  Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi (BEKAM) “Yeni Medya Çağında Sosyal Medya Dönüşümü” atölye çalışmasının raporunu yayımladı.

  Dört hafta devam eden atölye çalışmasının birinci oturumunda; Geleneksel Medya-Yeni Medya Nedir? Etkileşimcilik, multimedya, sosyal medya, interaktivite, online, web çağı, dijital kamu, ikinci oturumda; Geleneksel Medya ve Yeni Medyanın Toplumsal Yansımaları, TV toplumu, sosyolojik kriz enstrümanları olarak yeni medya, üçüncü oturumda; Medya Okur Yazarlığı, nasıl bir sosyal medya, yeni medya çağında dönüşen toplumsal hareketler ve dijital aktivizm, dördüncü oturumda; Medya, Sosyal Medya, Yeni Yaşam Trendleri konunun uzmanları ve katılımcılar tarafından tartışıldı.

  Raporda; dönüşüm sürecinde dijital kavramın anlamı ve etkisi nedir, kurumsal farkındalık ve sosyal medya, bilgi toplumu, dijital yerliler, göçmenler ve melezler, internet kullanımı ve sosyal medya istatistikleri, facebook ve ötesi, geleneksel medya yeni medya nedir, geleneksel medya ve yeni medyanın toplumsal yansımaları, yeni medya çağında dönüşen toplumsal hareketler, çalışmalar ve yorumlar, medya, sosyal medya ve yeni yaşam trendleri, sosyal medya platformlarında kişisel veriler nasıl toplanır, dijital çağda anomi ve yabancılaşma, sosyal medya ve sanal dünya eleştirisi yapan film önerileri, BEKAM’ın öneri ve yaklaşımları  ve sonuç bölümleri yer alıyor.

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

logolarımız