Birim Başkanları Paneli Yapıldı

Birim Başkanları Paneli Yapıldı Öne Çıkarılmış

Anadolu Platformu Teşkilat Şurasının ikinci günü birim başkanlarının konuşmacı olarak katıldığı panele ile başladı.

Panelin moderatörlüğünü Anadolu Platformu Teşkilatlanma Başkanı Gazi Kılıçparlar yaptı.  Panelistler ise; Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) Genel Başkanı Rabia Aldemir, Anadolu Platformu Öğretmen Birimi Başkanı İbrahim Özmantar, Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Birimi Başkanı Ergül Akduman ve Anadolu Öğrenci Birliği Başkanı Muhammet Fatih Eren idi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Anadolu Platformu Teşkilatlanma Başkanı Gazi Kılıçparlar; “Bizim birlikteliğimiz rastgele bir birliktelik değildir. Bir hiyerarşik birliktelik de değildir. Ama bir hukuk zemininde, bir hak çerçevesinde bir araya geldik. Dolayısıyla birbirimizin üzerinde haklarımız var, sorumluluklarımızı paylaşacağımız, birtakım ödevlerimiz var. Bu anlamda bunları çalışma esasları kitapçığımızda yazılı metne dönüştürdük. Bu metin çerçevesinde de katılımcı meşveret dediğimiz başlığımızı yoğun bir şekilde güncelleyerek, devam ettirerek karşınızdayız. Teşkilat şurasında birimlerimiz nereye gidiyoruz konusunda bizlerle bilgilerini paylaşacaklar” dedi.

Panelde ilk konuşmayı yapan Anadolu Platformu Öğretmen Birimi Başkanı İbrahim Özmantar şunları söyledi; “Öğretmen çalışmalarımızı ivmelendirmek için dört teşvikimiz var. Birinci teşvik, henüz ve hala öğretmen komisyonu bulunmayan kurumlarımız Pazartesi günü itibaren öğretmen komisyonlarını hemen kuruyoruz. Var olan komisyonlarımız disiplinli, düzenli, verimli çalışma yöntemlerini kuşanarak bu çalışmalarımızı örgütlenmiş çalışmalar olarak yürütüyoruz. Yani raporlu, planlı, tutanaklı, arşivli, gündemli toplantılarla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedeflerimizi bir yıl önceden planlıyoruz ve ölçülebilir, değerlendirebilir çalışmalar yaparak her anımızı değerlendirerek mesafe alıyoruz. İkinci teşvikimiz etkinlik tabanlı davet çalışmaları. Çünkü değişen bir sosyoloji var. Davet ve eğitim çalışmalarımızı etkinlik tabanlı davet çalışmalarına dönüştürmeliyiz. Üçüncü teşvikimiz proje tabanlı çalışmalar. Ne yapıyorsak; etkinlik, geziler, sosyal faaliyetler, bunların tamamını proje tabanlı yapmalıyız. Çalışmalarımızı proje tabanlı ve raporlu yaparsak çok daha fazla verim aldığımızı müşahede edeceksiniz. Dördüncü teşvikimiz, 2023 vizyon belgesi. 2023 vizyon belgesi uygulanır ve bu hızla devam ederse önümüzdeki on yıllara damgasını vuracak bazı paradigmal değişiklikleri içersinde barındırıyor. Biz Anadolu Platformu öğretmen komisyonu tarafından bir ilke belirledik farkındalık oluşturan öğretmen. Farkında olan, farkında olunan bir öğretmen” dedi.

Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Birimi Başkanı Ergül Akduman da; “Ortaöğretim başladığı ilk günden bu yana serencamı olan bir alan. Gençlik hareketi bir komisyonun uhdesinde devam eden bir hareket olsa da tüm komisyonların çabası ve gayretini elzem kılan bir alandır. Bütün birimlerimizin ders programları var. Her ders grubumuzdan derse başlamadan önce davet çalışmasını öncelememiz lazım. Gençlerimizin talimi ve terbiyesi konusunda öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Yeni dönemde mazeretlerin arkasına sığınmadan topyekûn bir çabanın içine girmeliyiz. Kendimizi yenilemediğimiz, yeni şeyler okuyamadığımızdan gençlerle iletişim kuramıyoruz. Yeni bir çalışma ve heyecanla bunun önüne geçebiliriz. Yeni süreçte hedeflerimizden biri ortak bir çalışma sistematiği ve anlayışı ortaya koyarak üretken ve verimli bir dönem gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde eğitimcilerin eğitimi diye bir başlık koyduk. Zihni yenileme ve yeni okumalarla beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Öğrenci Birliği Başkanı Muhammet Fatih Eren ise; “Bizim öğrenci meclisi ve danışma meclisi diye iki ayrı meclisimiz var. Öğrenci meclisimiz üniversite temsilcilerimizden oluşan bir meclis. Öğrenci meclisimiz en az senede iki - üç defa toplantılar düzenler. İllerde yapılan çalışmaların düzenlenmesi ve planlanması sağlanır. Danışma meclisi de senede en az iki defa toplanır. Danışma meclisi illerde öğrencilerimizle ilgilenen abi ve ablalarımızın bulunduğu meclis. Yedi farklı bölgeden olmak üzere toplamda 15 kişilik bir bölge başkalarımız var. Bölge başkanlarımız doğal yönetim kurulu üyelerimizdir. Her bir buçuk ayda olmak üzere yönetim kurulu toplantılarımızı farklı şehirlerde yapıyoruz. Öğrenci Birliği özetle; Türkiye geneli 111 üniversitede öğrenci çalışması olan bir teşkilattır. 60’ı erkek 58’i kız öğrenci başkanımız olmak üzere toplam 118 üniversite temsilcimiz bulunmaktadır. 40 ilde kadın ve erkek 59 il danışma meclisimiz vardır. Anadolu Platformuna bağlı vakıf ve derneklerde bulunmadığı 28 ilde öğrenci çalışması bulunmaktadır. 34 üniversitede de 40 tane öğrenci topluluğumuz bulunmaktadır. Öğrenci topluluklarımız da kategorilere ayrılmış bulunmaktadır” dedi.

Anadolu Kadın ve Aile Derneği (AKADDER) Genel Başkanı Rabia Aldemir de; “Biz kadınlar olarak farklı şehirlerde bir araya gelerek nasıl daha hızlı bir değişim, nasıl daha fazla fayda üretiriz, nasıl daha fazla zararları önleyebiliriz diye çalışmaya başladık. Biz kadınlar olarak 30 küsür yıldır yapılan çalışmaların neticesinde olgunlaşan bir döneme geldik. Bizi siyasi söylemlerden uzak, rant kavgalarından uzak, tevhid, adalet, özgürlük kavramlarını bu kadar dillendirerek ete kemiğe büründürecek şekilde bu toplumun kılcan damarlarına yerleştirmemiz bizi böyle bir yere koyuyor. Davamızı aşkla kuşanmamız, bu tutkuyla bağlı olmamız ve merhameti ortaya koymamız bizi bu anlamda böyle bir yere taşıyor. Ne eskiye takılıp eski söylemleri ısrarla dile getirmek, sloganik söylemeleri ısrarla söylemememiz bizi bir yere taşıdığına inanıyorum. Nerden geldiğimizi biliyoruz. Bizi yetiştirenlere, bize emek verenlere vefamızı unutmuyoruz. Onlara sırtımızı dönmüyoruz. Bu da bizi bir yerlere getirdiğine inanıyorum. Gerçek güç hiçbir zaman fiziksel güç değildir. Ne gösterişli mobilyalara, ne pahalı eşyalara, teknolojik aletlere, büyük büyük binalara ihtiyacımız yok bunları yapmak için. Gerçek güç değerlerini özümsemiş, inançlı, adanmış kadınlar ve erkelerle mümkündür” dedi.

Panelin ardından soru cevap kısmına geçildi. Birim başkanları paneli soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Yazar Hakkında

bulbulzade.org

"Arzın imarını ve neslin ıslahı"nı kendisine ilke edinen vakfımız 1994 yılından beri Gaziantep'te faaliyetlerine devam etmektedir...

Benzer Ögeler

 • İstişare Kurulu Toplantısı Gaziantep’te Yapıldı

  Anadolu Platformu İstişare Kurulu toplantısı 14 Eylül Cumartesi günü Bülbülzade Vakfı’nın ev sahipliğinde Gaziantep’te yapıldı.

  Toplantıya; İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz, İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda; yeni dönem değerlendirmesi, Türkiye’deki sosyal ve siyasal sorunlara yönelik stratejik analizler, 14. Anadolu Buluşması,  Anadolu Platformu 6. Olağan Genel Kurulu, yurttan ve dünyadan öne çıkan başlıklar ele alındı.

 • Teşkilat Şurası Açılış Konuşması (Video)

  Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir’in 07-08 Eylül tarihlerinde Kayseri’de yapılan Teşkilat Şurası’nda yaptığı açılış konuşmasının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

 • Teşkilat Şurası Sonuç Bildirgesi

  Anadolu Platformu Teşkilat Şurası’nın ikinci gününde Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz’ün yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.

  Kapanış konuşmasının ardından Anadolu Platformu Genel Sekreteri Ömer Büker tarafından sonuç bildirgesi okundu.

  İşte o sonuç bildirgesi;

  Anadolu Platformu

  Teşkilât Şûrası Sonuç Bildirisi

  7-8 Eylül 2019 / Kayseri

  Anadolu Platformu’nun itici gücü, istişare ve etkin teşkilat anlayışıdır. Bu anlayış gereği önceliklerimizi ve tercihlerimizi belirleyerek kararlar almalı, çalışmalarımızı buna göre planlamalıyız. Sorunlarımıza, kendimiz kalarak ve kardeşlik hukukumuza halel getirmeden çözümler üretmeliyiz. İnsanlığın umudu ve sessiz yığınların sesi olabilen güçlü teşkilat yapıları teşekkül etmeliyiz. İçinde bulunduğu-muz kriz ortamını fırsat bilerek zamanın ruhuna uygun olan bir medeniyet inşa etmeli, bu medeniyeti her türlü tehlikeden korumalı ve diğer insanlara ulaştırmalıyız. Bu anlayışla bir araya gelen Teşkilat Şûrasında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  1-         Birimler arası geçişkenliğin, eşgüdümün ve koordinasyonun sağlanması ile komisyonlar arası iş birlikleri, Teşkilat Şûramızın ana hedefidir.

  2-         Anadolu Platformu olarak genelden yerele, yerelden genele işleyen bir koordinasyonun gerçekleşmesi için süregelen istişare ortamlarımız aksatılmadan devam ettirilmeli, bu bağlamda iki aylık periyotlarla gerçekleşen bölge toplantılarımız zenginleştirilerek etkin ve aktif planlamalarla sürdürülmelidir.

  3-         Bölge toplantılarımız, teşkilat yönetimi tarafından belirlenen gündem maddeleri üzerinden gerçekleştirilmeli, toplantı tutanakları uygulana geldiği üzere en fazla üç günlük süre içerisin-de kurum ve birimlerimize ulaştırılmalıdır.

  4-         Kurumlarımızın tanıtım formları, etkinlik takvimleri ve yıllık planları eylül ayı içerisinde, ders halkaları envanterleri ekim ayı içerisinde, birim faaliyet raporları ise haziran ayının sonunda Genel Merkezimize ulaştırılmalıdır.

  5-         Anadolu Platformu, bir fikir hareketidir. Bu bağlamda “Fikriyat ve Yapılanma Esasları” kitapçığı ile sempozyum kitaplarımız, bütün kurumlarımız ve birimlerimiz tarafından okunup incelenmeli, müzakere ve mütalaa edilmelidir.

  6-         İstişare ve icra işleyişimiz, karar alma ve iş yapma kültürümüz, yerel teşkilatlarda da uygulanmalıdır.

  7-         Platformun yönetim anlayışında geliştirip uyguladığı Genel Kurul seçim usulü, yerel kurum ve birimler tarafından gündeme alınmalı ve gerekli uygulamalar hayata geçirilmelidir.

  8-         Bütün birimler, sürdürdükleri çalışmalarda planlı, raporlu, gündemli, tutanaklı ve arşivli çalışmayı vazgeçilmez yöntem olarak belirlemelidir.

  9-         Birimlerimiz etkinlik tabanlı davet yöntemini yaygınlaştırmalı, yapılan bütün çalışmalar proje tabanlı etkinlikler olarak tasarlanmalıdır. Bu bağlamda uygulanmakta olan kitap-kahve projelerinin bizzat Genel Merkez tarafından zenginleştirilerek koordinasyonu sağlanacaktır.

  10-       Öğretmen çalışmaları, öğretmen birimleri aracılığıyla yürütülmeli, halâ öğretmen birimi oluşturmayan kurumlarımız ivedilikle bu birimleri kurmalıdır.

  11-       Öğretmenlerimiz 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde ifadesini bulan sertifikasyon programlarını hızla edinmeli, dahası kurumlarımız bu sertifikasyon programlarını verebilir hale gelmelidir.

  12-       Reel politiğin, çalışmalarımızı sekteye uğratmasına ve çalışma alanlarımızı daraltmasına müsaade edilmemelidir.

  13-       Eğitim ve davet çalışmalarımızın dili; nezaket, hikmet ve letafeti barındıracak şekilde yeniden kurulmalıdır.

  14-       Kurumlarımız güvenliği, sadeliği ve temizliği ile örnek mekânlar üretmeli ve bunu sağlayacak kurum kültürü geliştirmelidir.

  15-       Beldelerimizde bulunan kamu kurumları, yerel yönetim birimleri, üniversiteler ve diğer STK’lar ile işbirlikleri ve ortak etkinlikler planlanmalıdır.

  16-       Kültür, sanat ve edebiyatta söylemden öteye geçen pratiklerimiz ve projelerimiz olmalıdır.

  17-       Sosyal etkinlikler bağlamında yıllık planlarımıza geziler, turnuvalar, ziyaretler, yarışmalar dâhil edilmelidir.

  18-       Yapılan okumalar, bizi toplumdan koparmayacak, bilakis toplumdaki dezavantajlı kesimlere duyarlı hale getirecek düzeyde olmalıdır.

  19-       Teşkilat Şurasının gündem maddeleri ve sonuçları, kurumlarımız tarafından hizmet içi eğitim kapsamında ele alınmalı ve en kısa sürede uygulanmalıdır.

  Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

logolarımız