İstişare Kurulu Toplantısı Gaziantep’te Yapıldı

İstişare Kurulu Toplantısı Gaziantep’te Yapıldı Öne Çıkarılmış

Anadolu Platformu İstişare Kurulu toplantısı 14 Eylül Cumartesi günü Bülbülzade Vakfı’nın ev sahipliğinde Gaziantep’te yapıldı.

Toplantıya; İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz, İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda; yeni dönem değerlendirmesi, Türkiye’deki sosyal ve siyasal sorunlara yönelik stratejik analizler, 14. Anadolu Buluşması,  Anadolu Platformu 6. Olağan Genel Kurulu, yurttan ve dünyadan öne çıkan başlıklar ele alındı.

Yazar Hakkında

bulbulzade.org

"Arzın imarını ve neslin ıslahı"nı kendisine ilke edinen vakfımız 1994 yılından beri Gaziantep'te faaliyetlerine devam etmektedir...

Benzer Ögeler

 • Teşkilat Şurası Açılış Konuşması (Video)

  Anadolu Platformu İcra Kurulu Başkanı Turgay Aldemir’in 07-08 Eylül tarihlerinde Kayseri’de yapılan Teşkilat Şurası’nda yaptığı açılış konuşmasının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.

 • Teşkilat Şurası Sonuç Bildirgesi

  Anadolu Platformu Teşkilat Şurası’nın ikinci gününde Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz’ün yaptığı kapanış konuşması ile sona erdi.

  Kapanış konuşmasının ardından Anadolu Platformu Genel Sekreteri Ömer Büker tarafından sonuç bildirgesi okundu.

  İşte o sonuç bildirgesi;

  Anadolu Platformu

  Teşkilât Şûrası Sonuç Bildirisi

  7-8 Eylül 2019 / Kayseri

  Anadolu Platformu’nun itici gücü, istişare ve etkin teşkilat anlayışıdır. Bu anlayış gereği önceliklerimizi ve tercihlerimizi belirleyerek kararlar almalı, çalışmalarımızı buna göre planlamalıyız. Sorunlarımıza, kendimiz kalarak ve kardeşlik hukukumuza halel getirmeden çözümler üretmeliyiz. İnsanlığın umudu ve sessiz yığınların sesi olabilen güçlü teşkilat yapıları teşekkül etmeliyiz. İçinde bulunduğu-muz kriz ortamını fırsat bilerek zamanın ruhuna uygun olan bir medeniyet inşa etmeli, bu medeniyeti her türlü tehlikeden korumalı ve diğer insanlara ulaştırmalıyız. Bu anlayışla bir araya gelen Teşkilat Şûrasında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

  1-         Birimler arası geçişkenliğin, eşgüdümün ve koordinasyonun sağlanması ile komisyonlar arası iş birlikleri, Teşkilat Şûramızın ana hedefidir.

  2-         Anadolu Platformu olarak genelden yerele, yerelden genele işleyen bir koordinasyonun gerçekleşmesi için süregelen istişare ortamlarımız aksatılmadan devam ettirilmeli, bu bağlamda iki aylık periyotlarla gerçekleşen bölge toplantılarımız zenginleştirilerek etkin ve aktif planlamalarla sürdürülmelidir.

  3-         Bölge toplantılarımız, teşkilat yönetimi tarafından belirlenen gündem maddeleri üzerinden gerçekleştirilmeli, toplantı tutanakları uygulana geldiği üzere en fazla üç günlük süre içerisin-de kurum ve birimlerimize ulaştırılmalıdır.

  4-         Kurumlarımızın tanıtım formları, etkinlik takvimleri ve yıllık planları eylül ayı içerisinde, ders halkaları envanterleri ekim ayı içerisinde, birim faaliyet raporları ise haziran ayının sonunda Genel Merkezimize ulaştırılmalıdır.

  5-         Anadolu Platformu, bir fikir hareketidir. Bu bağlamda “Fikriyat ve Yapılanma Esasları” kitapçığı ile sempozyum kitaplarımız, bütün kurumlarımız ve birimlerimiz tarafından okunup incelenmeli, müzakere ve mütalaa edilmelidir.

  6-         İstişare ve icra işleyişimiz, karar alma ve iş yapma kültürümüz, yerel teşkilatlarda da uygulanmalıdır.

  7-         Platformun yönetim anlayışında geliştirip uyguladığı Genel Kurul seçim usulü, yerel kurum ve birimler tarafından gündeme alınmalı ve gerekli uygulamalar hayata geçirilmelidir.

  8-         Bütün birimler, sürdürdükleri çalışmalarda planlı, raporlu, gündemli, tutanaklı ve arşivli çalışmayı vazgeçilmez yöntem olarak belirlemelidir.

  9-         Birimlerimiz etkinlik tabanlı davet yöntemini yaygınlaştırmalı, yapılan bütün çalışmalar proje tabanlı etkinlikler olarak tasarlanmalıdır. Bu bağlamda uygulanmakta olan kitap-kahve projelerinin bizzat Genel Merkez tarafından zenginleştirilerek koordinasyonu sağlanacaktır.

  10-       Öğretmen çalışmaları, öğretmen birimleri aracılığıyla yürütülmeli, halâ öğretmen birimi oluşturmayan kurumlarımız ivedilikle bu birimleri kurmalıdır.

  11-       Öğretmenlerimiz 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde ifadesini bulan sertifikasyon programlarını hızla edinmeli, dahası kurumlarımız bu sertifikasyon programlarını verebilir hale gelmelidir.

  12-       Reel politiğin, çalışmalarımızı sekteye uğratmasına ve çalışma alanlarımızı daraltmasına müsaade edilmemelidir.

  13-       Eğitim ve davet çalışmalarımızın dili; nezaket, hikmet ve letafeti barındıracak şekilde yeniden kurulmalıdır.

  14-       Kurumlarımız güvenliği, sadeliği ve temizliği ile örnek mekânlar üretmeli ve bunu sağlayacak kurum kültürü geliştirmelidir.

  15-       Beldelerimizde bulunan kamu kurumları, yerel yönetim birimleri, üniversiteler ve diğer STK’lar ile işbirlikleri ve ortak etkinlikler planlanmalıdır.

  16-       Kültür, sanat ve edebiyatta söylemden öteye geçen pratiklerimiz ve projelerimiz olmalıdır.

  17-       Sosyal etkinlikler bağlamında yıllık planlarımıza geziler, turnuvalar, ziyaretler, yarışmalar dâhil edilmelidir.

  18-       Yapılan okumalar, bizi toplumdan koparmayacak, bilakis toplumdaki dezavantajlı kesimlere duyarlı hale getirecek düzeyde olmalıdır.

  19-       Teşkilat Şurasının gündem maddeleri ve sonuçları, kurumlarımız tarafından hizmet içi eğitim kapsamında ele alınmalı ve en kısa sürede uygulanmalıdır.

  Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu

 • Şuranın Kapanış Konuşmasını Zekeriya Şengöz Yaptı

  Anadolu Platformu Teşkilat Şurasının ikinci gününde kapanış konuşmasını Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Zekeriya Şengöz yaptı.

  Zekeriya Şengöz konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Kim izzet ve şeref istiyorsa bütün izzet ve şeref Allah’ındır. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onları da Allah’a ameli salih ameller ulaştırır. Fatır Suresi 10. ‘Bu yol uzun olabilir. Fakat bundan başka bir yol da yoktur. Erlik bu yolda sabretmekle, azimli ve ciddi olmakla ve durmadan çalışmakla belli olur’ diyen Hasan El Benna’ya, ‘cehennem de olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol hak yoldur dönmek bilmez yürürüz’ diyen merhum Mehmet Akif Ersoy’a, ‘Allah giden yolun sorumluluğunu bilen yolcular geri dönmez. Ve umutsuzluğa da kapılmazlar’ diyen şehit Seyyid Kurub’a, ‘her şeyden şüphe edilir, kalpten şüphe edilmez. Her şeyi kırmak caiz olabilir, kalp kırmak cinayettir. Fetihlerin en güzeli keplerin fethidiré diyen merhum Nurettin Topçu’ya, ‘bir ideal için ipe çekilmek ölümlerin en güzelidir’ diyen merhum Cemil Meriç’e, ‘İslam korkakların değil cesur Müslümanların omzunda yükselecektir’ diyen Aliya İzzetbegoviç’e, dertli olan, direnen, edep ve hayâ çizgisini aşmayan siz değerli kardeşlerime selam olsun.

  Dinimizin ve kültürümüzün güzel gördüğü insanlarla birlikte çalışmak, açıklık, verimlilik niteliklerine sahip kurumlar oluşturmak, erdemli, ahlaklı, dayanışmacı bir toplum inşa etmek, huzur güven, adaletin hâkim olduğu yaşanılabilir bir dünyanın imar ve inşasına çalışan bir platform olmak büyük bir anlayışı hayata hâkim kılmak için siz değireli kardeşlerim çaba sarf ediyorsunuz. Platform olarak gayemiz insanımızın tarihiyle, değerleriyle ve insanlıkla yeniden buluşmasıdır. Bu da dinimizden, tarihimizden ve insan zenginliğimizden kaynaklanan potansiyelimizin ortaya çıkmasıyla mümkün olacaktır.

  Sahih bir din anlayışıyla istişare ve eleştiri kültürüne dayanan bir yapılanmayla lider eksenli bir yoldan ziyade kurumsal önderliği önemseyen, şeffaf, hesap verilebilir bir yapı olarak çalışmalarımızı sürdürmemiz kaçınılmamız olacaktır. Malumunuz olduğu üzere yapıları yetişme ve yetiştirme tarzlarına göre ikiye ayırıyoruz. Birincisi itaat kültürü ile insan yetiştiren yapılar. İkincisi ise eleştirel kültür ile insan yetiştirmeye çalışan yapılar. Biz bu ikinci yapılanma içerisinde çalışıyoruz. İtaat kültürünün hâkim olduğu yapılar sadece büyürler ama gelişemezler. Eleştirel kültür ile insan yetiştiren yapıların ise işleri çok daha zordur. Büyümeleri kolay değildir. Ancak büyümeseler de gelişmeleri mümkündür. İşte bizler eleştiri kültürü ile insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yapıların işlerinin istişare kültürü ile yürütülmesi de kaçınılmaz olmaktadır.  Peygamber efendimizin 10 kişilik bir istişare heyetinin olduğu bilinmektedir. Hatta kendileri de istişareyi önemsemiş, bu istişareyi şiddetle de tavsiye etmiştir.

  Bugün kendi hakikatimizle yüzleştiğimiz oranda yarınımıza dair yeni bir söylem, yeni bir işleyiş ve okuma yapabilme fırsatını, imkânını yakalayabiliriz. Birçok hayal kırıklığımız, ummadığımız sürpriz gelişmeler, hatalarımızın müsebbibi olduğu yarlar, kalplerimizi sahih kılan Salih amellerimiz, her hal ve şart içinde bunları hissedip büyük bir aile olarak dertleşmemiz, bunu cesaret ve samimiyetle yapmamız bizi önümüzdeki yıllara taşımış ve hazırlamış olacaktır. Hiçbir surette hikmetli bir uyarının kaybı olmaz. Bu kadar önemli bir coğrafyada, yorgun düşürülen kavramlarımız halimizle ilgili dertleşmeyi beklide öncelikli hassasiyetlerimiz arasında görmemiz gerekir. Bazen yoğun bir hayat harekeliliğinden kırıp döktüklerimizin farkında olmayabiliriz. Hele günümüzün şaşalı sanal dünyasında kendi gerçeklikle yüzleşmemizin gittikçe azalması bu sorunu daha da hayati kılmaktadır. Bundan dolayıdır ki kazançlarımızı, zararımızı, hasadımızı, ziyanımızı, öngördüğümüz risklerimizi, duaya ve bedduaya dönüşebilecek amellerimizi olarak da okuyabilmeliyiz. İstişare kavramını neredeyse 40 yıldır bu şekilde işliyoruz” dedi.

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

logolarımız