Perşembe, 09 Nisan 2020
Bilinç ve İstikamet Kitabı Çıktı

Bilinç ve İstikamet Kitabı Çıktı Öne Çıkarılmış

Tire Kitap Kılavuz Kitaplar Serisi’nden Ramazan Kayan’ın Bilinç ve İstikamet kitabını yayımladı. 189 sayfalık kitabın içindekiler kısmı 15 bölümden oluşuyor: Önsöz, Önce Selam, O Allah Ki, İnsan Bu, Toplumun Yapı Taşı: Aile, Rahmete Açılan Kapı: Cemaat, Birlikte Var Olmak: Vahdet, Dava Adamı: Mücadele Azmi, Çağlar Üstü Çağrımız: İslami Davet, Bir Yaşama Biçimi: Cihad, Formelden Önce Farz: Eğitim, Yüce Ahlak, Bir Gençlik, Yeniden Dirilişin Dinamikleri, Umut ve Ufuk İçin Gelecek Perspektifi.

Yayınevinin 105. eseri olan kitabın arka kapak yazısı şu şekilde:

“İslam, kültürel bir niteleme, tarihsel bir malumat, toplumsal bir tema, geleneksel bir miras, kalıtsal bir aidiyet değildir… Âlemlerin Rabbine teslimiyetin adıdır…

Bu teslimiyetin bir diğer adı da koşulsuz, kuşkusuz, katıksız bir imandır… İman ise aynı zamanda bir ideal, bir iddia, bir irade demektir…

İmanın öngördüğü yaşam için bilinç ve istikamet gerekir…

Kişiliklerimiz, kimliklerimiz, kurumlarımız, kadrolarımız, kitlelerimiz “bilinç ve istikamet” terkibinin neresinde duruyor?

Bilinç ve istikamet, varlık âleminde sadece insana has bir durumdur… İnsanın bilinci ve istikameti bozulursa dünyanın da ne dengesi kalır ne de düzeni!

Bilincimiz üzerindeki blokajları, yolumuza döşenen bariyerleri görmek mecburiyetindeyiz… Modern zamanlarda bilincimize musallat olan farklı marazları savmak ve sağlıklı bir yürüyüşü en zor şartlarda sürdürmek zorundayız…

Bilincimize, bütünlüğümüze yönelik sistematik operasyonları etkisizleştirebilmek için inanç, bilinç, direnç dünyamızı sahihleştirmek ve zenginleştirmek kaçınılmazdır…

Bir bilinç yüklemesi, istikamet tashihinde artık gecikemeyiz…”

Yazar Hakkında

bulbulzade.org

"Arzın imarını ve neslin ıslahı"nı kendisine ilke edinen vakfımız 1994 yılından beri Gaziantep'te faaliyetlerine devam etmektedir...

Benzer Ögeler

 • Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak

  Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak kitabı Tire Yayınlarından çıktı. Soruşturma tarzında çıkan kitapta ülkemizden ve dünyadan önde gelen akademisyen, kanaat önderi, fikir ve düşünce insanları kendilerine yöneltilen sorularla ilgili birer makale kaleme aldılar.

  Anadolu Kadın ve Aile Derneği Başkanı Rabia Aldemir’in önsüzünü yazdığı kitapta; kitabın ortaya çıkması için yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler veriliyor. Günümüzde aile ve kadın meselesi gibi konuların sürekli gündemde kalması, ailenin geleneksel yapısının değişmesi ile birlikte toplumsal rolünün de dönüşüme uğradığının altı çiziliyor. Yaşanan bu değişim ve dönüşümün anlamlandırılması ve daha olumlu bir sürece evirilmesinin nasıl sağlamalıyız sorusuna cevaplar aranıyor. Bu kapsamda kitabın ortaya çıkmasını sağlayan 7 soru şöyle;

  1. Kur’an aileye nasıl bir misyon ve anlam yükler?
  2. İslam’ı eleştirmek isteyenlerin ilk önce İslam’da kadın ve aileyi hedef seçmelerini nasıl açıklayabiliriz?
  3. Yeryüzünde adaleti, iyiliği, merhameti inşa etme noktasında olan aile kurumuna ve aile fertlerine düşen sorumluluklar nelerdir?
  4. İyilik hareketlerinin toplumu dönüştürücü etkisini ve aileye katkısını nasıl ölçebiliriz?
  5. İslam dini insan doğasına, fıtratına uygun tabii bir dindir ve denge kavramı üzerine kuruludur. Bu tabilik ve dengeli olma halini yönetim ve insan ilişkilerine nasıl yansıtmalıyız?
  6. Ailede mahremiyet nasıl anlaşılmalı, aile içindeki sorunlara kimler karışabilir, bu sorunların (istismar, şiddet …) ne kadarı konuşulmalı? Ailede şiddeti besleyen ve aileyi parçalayan en önemli faktörler nelerdir?
  7. Aile programları, diziler, evlilik programları, sanal evlilik siteleri gibi medya araçlarının aile içi ilişkiler, evliliğin yapısı ve evlenme biçimlerine olan etkisi nedir?

  Kitapta bu sorular doğrultusunda; Prof. Dr. Mehmet Görmez; “Toplumun Temeli, Birey Değil Ailedir”, Ramazan Kayan; “Cennet Odaklı Aile”, Halid Meşal; “Cihad Ruhu Ailede Öğrenilir”, Prof. Dr. Hayrettin Karaman; “İslam’ın Yenilikçi İradesi, Geleneğe Yenik Düştü”, Prof. Dr. Saffet Köse; “Aile, Kadın-Erkek Eşdeğerliliği Üzerine Kurulur”, Cihan Aktaş; “Aile, Bir Hayat Okuludur”, Prof. Dr. Kemal Sayar; “İnsanlaşma, Aile Ortamında Gerçekleşir”, Alev Erkilet; “Değişen Dünyada Kadın, Aile ve Sosyal Politikalara Dair Bazı Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Mehmet Said Hatiboğlu; “Sünnetin Aktüel Değeri İçerisinde Kadın”, Hasan Hanefi; “Geleneksel Fıkıh, Elimizi Kolumuzu Bağlıyor”, Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu; “Dertleri Bit(iril)meyen Kadın”, Turgay Aldemir; “Niçin Aile Merkezli Hareket?” başlıklı makaleleri yer alıyor.

 • Hayrettin Karaman’ın Yeni Kitabı Raflarda

  Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın “Gençlerle İslam’ı Konuştuk” adlı eseri Tire Kitap tarafından yayımlandı.

  Tire Kitap yeni yayın sezonuna yeni kitapla girdi. Türkiye tecrübemiz, Türkiye’deki fikir hareketleri, gençlik oluşumları, kadının sosyal hayattaki yeri, medeniyet tasavvurumuz ve geleceğe dair yapmamız gerekenler gibi birbirinden önemli konu başlıklarının ele alındığı Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın “Gençlerle İslam’ı Konuştuk” adlı eseri Tire Kitap tarafından yayımlanarak okuyucunun istifadesine sunuldu.

  Kitabın Önsözü:

  İnsanlık tarihi boyunca yaşanan her olay, üretilen her fikir, gerçekleştirilen her yenilik veya yapılan her hata, insanlığın ortak mirası ve tecrübesi olarak adlandırılır. Bu tarihî akış içerisinde biz Müslümanlar da kimi zaman yetiştirmiş olduğumuz bilim adamları, aydınlar, âlimler, entelektüeller ile bir çığır açtık, kimi zaman mimarlar, sanatkârlar ve zanaatkârlar ile bir medeniyet inşa ettik, kimi zaman ise içimizden çıkan önderler, liderler ve siyasetçiler ile devletler kurduk. Böylelikle İslam dünyasında kadim bir medeniyete, köklü bir tecrübeye, derin bir bilgi ve birikime sahip olduk.

  Yaşamış olduğumuz topraklar ise bu tecrübenin, bu medeniyetin bizlere mirası ve dahi büyük bir devletin bakiyesidir. Bu sebeple yaşanan tecrübelerden faydalanmadan geleceğe dair hayaller kurmak, planlar yapmak, çalışmalar yürütmek beyhude olacaktır. Özellikle Türkiye’de yakın tarihimiz içerisinde yaşanan fikirsel, siyasal, sosyal tecrübeyi ve sorunları bilmeden çözümler bulmak imkânsız olacaktır.

  Bizler de Anadolu Öğrenci Birliği olarak bu tarihî birikimi öğrenmek ve gelecek nesillerimize aktarmak için mütefekkirlerimiz, âlimlerimiz, entelektüellerimiz, edebiyatçılarımız ve sanatçılarımız ile bir çalışma içerisine girdik. Zira biliyoruz ki her şeyi yeniden keşfetmeye ve tecrübe etmeye gerek yoktur, çünkü tecrübe sahibi insanlarımızın birikimi de bizlerin birikimi ve tecrübesidir. Bu birikimi yansıtacak kitap çalışmaları ile gençlerimizin merak etmiş oldukları soruların cevaplarını arıyoruz. Deneyimlerimizin, kültürel mirasımızın ve insanlık tecrübemizin peşinden gidiyor ve bunları kayıt altına alıyoruz.

  Bu arayışın bir devamı ve kitap çalışmalarının ilki olarak kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamız ile kendi evinde bir araya geldik. Önceden belirlemiş olduğumuz konularımızın sorularını Hocamıza sorduk. Türkiye tecrübemiz, Türkiye’deki fikir hareketleri, gençlik oluşumları, kadının sosyal hayattaki yeri, medeniyet tasavvurumuz ve geleceğe dair yapmamız gerekenler gibi birbirinden önemli konu başlıklarını beraberce değerlendirdik. Bu değerlendirmeler sonrasında dört bölümden oluşan bu kitap ortaya çıktı. Kitap çalışmalarımız; farklı mütefekkirlerimiz, âlimlerimiz, entelektüellerimiz, edebiyatçılarımız ve sanatçılarımız ile devam edecektir.

 • Bültenimizin 15. Sayısı Yayımlandı

  Vakfımızın süreli yayınları arasında yer alan faaliyet bülteninin 15. sayısı çıktı.

  “Yönlendirici Temel Değerlerimiz; Kültür, Sanat, Edebiyat” üst başlığıyla yayınlanan bültenimizde; Evde Karakter Eğitimi Komisyonu, Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim Komisyonu, Kadınlar Komisyonu, Öğretmen Komisyonu, Anadolu Büro Elemanları ve Teknik Elemanlar Derneği, Anadolu Esnaf Sanayici İşadamları Derneği, Esnaf Komisyonu, Yetim Komisyonu, Yardım Komisyonu, Suriye Faaliyetleri, Bilim Eğitim Kültür Araştırmaları Merkezi, Proje Komisyonu, İstikrar Spor Kulübü Derneği, Ortadoğu Medya İletişim Merkezi,  Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanı, Yaz Okulu, Katre Sanat Merkezi, Pusula Kitabevi ve Bülbülzade yurtlarından derlenen faaliyet haberleri yer alıyor.

  Bültenimizin tamamını web sitemizden çevrimiçi olarak okuyabilirsiniz. Okumak için TIKLAYIN!

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

logolarımız