Çarşamba, 12 Ağustos 2020
Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği

Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği Öne Çıkarılmış

Tire Kitap, yayımladığı birbirinden değerli eserlerle kitapseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tahsin Görgün tarafından kaleme alınan “Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği” kitabı yayımlanarak okurların istifadesine sunuldu.

Gelenek, İlim, Düşünce kavramlarının dünü ve bugün ile irdelendiği kitabı, kitapçılardan ve online kitap mağazalarından edinebilirsiniz.

Kitabın Arka Kapağından;

Bu çalışma, Türkiye’deki düşünce geleneğinin izleğini sürme ve bu geleneğin temel parametrelerini belirleyerek aralarındaki ilişki ve etkileşimi ortaya çıkarma çabasındadır. Bu parametrelerin iki temel sütunu olan Türk düşüncesi ile İslam düşünce geleneği arasındaki derin irtibatı işaret etme teşebbüsündedir. Bununla birlikte bir başka parametre olan ve özellikle modern dönemde kendini hissettiren Batı medeniyeti de değerlendirme kapsamına alınmıştır.

Modern Batı medeniyetinin doğrudan vahiy kavramıyla ve ilahi olanla bir şekilde irtibatlı olarak ortaya çıktığına, ancak bu irtibatın içeriksiz bir form olarak kalması sebebiyle muhafaza edilemediğine, bunun ise insanlığın geleceği açısından ibretlik bir hususiyet taşıdığına işaret edilmiştir. Modern dünyanın, köken olarak İslam ile olan derin irtibatına işaret ederken, neden semerenin İslam medeniyetinden tamamen farklı olduğu sorusuna cevap aranmıştır.

Yazar Hakkında

bulbulzade.org

"Arzın imarını ve neslin ıslahı"nı kendisine ilke edinen vakfımız 1994 yılından beri Gaziantep'te faaliyetlerine devam etmektedir...

Benzer Ögeler

 • Tire Kitap’tan Yeni Bir Eser Daha

  Tire Kitap, ülkemizde son dönemde birçok çevre tarafından sıkça tartışılan “İstanbul Sözleşmesi”ni derinlemesine ele alan yeni bir kitap yayımladı. “İstanbul Sözleşmesi Disiplinler Arası Bir Soruşturma” başlığı ile çıkan kitapta birçok yazar, kanaat önderi ve akademisyenin kaleme aldığı makalelere yer veriliyor.

  Sözleşmenin birçok boyutuyla ele alındığı kitapta;

  Doç. Dr. Davut AKDUMAN; Ailenin Korunması ve Akademiyanın Sorumluluğu,

  Turgay ALDEMİR; Değişim Sürecinde Kadın ve Aileyi Anlamak,

  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ; İstanbul Sözleşmesi’nin ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi,

  Av. Veysel DAĞAŞAN; İstanbul Sözleşmesi Özelinde Cinsiyet, Kadın, Çocuk ve Aile Üzerine,

  Av. Abdurrahman AKINCI; İstanbul Sözleşmesi Hukuki Değerlendirme,

  Prof. Dr. Mehmet BİRSİN; Kadın İnsan Hakları Bakımından Cinsiyet Meselesi ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi,

  Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK; İslam Hukuku Perspektifinden İstanbul Sözleşmesi,

  Prof. Dr. Hasan AYIK; Toplumsal Cinsiyet Kavramının Tarihsel Arka Planı,

  Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK; Aile, Hukukun Nesnesi Olabilir mi? Ahlakî Bir Soruşturma,

  Doç. Dr. Abdulnasır SÜT; Varlık ve Değer Açısından Kadın,

  Doç. Dr. Mahsum AYTEPE; İstanbul Sözleşmesi’nin İslâm Düşüncesi Açısından Tahlili,

  Prof. Dr. İhsan TOKER; Sosyolojik Açıdan Cinsiyet ve Türkiye’deki Güncel Dolayımları, 

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNERİGÖK; Toplumsal Cinsiyet, İslam ve İstanbul Sözleşmesi,

  Prof. Dr. Erol GÖKA - Dr. Ayşe GÜRSES - Dr. Ayşe Nur ERDEM - Dr. Sümeyye GÜRLER; Son Sınıflandırma ve Yaklaşımlarla Cinsiyet Disforisi (Cinsiyet Uyumsuzluğu),

  Doç. Dr. Yusuf BATAR; İstanbul Sözleşmesi’nin Uzak Hedefleri,

  Fadime EMİNOĞLU; Hayatın İçinde Bir Özne Olarak Var Olabilmek.

  Kitabı, kitapçılardan ve online kitap mağazalarından edinebilirsiniz.

  Kitabın arka kapağından;

  İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması ve yürürlüğe girmesi, tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de hukuki, sosyolojik, felsefi, dini ve kültürel bazı tartışmaları beraberinde getirmiştir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanuna dair tartışmalar, son yıllarda giderek büyümekte ve çoğunlukla ideolojik yaklaşımlara sahne olmaktadır. Kadın dernekleri, feminist çevreler, sol ve liberal kesimlerin ekseriyeti Sözleşme'ye sahip çıkarken muhafazakâr çevreler karşı çıkmaktadır.

  İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun; kadına, kadın-erkek ilişkileri-ne ve aile kurumuna dair pek çok felsefi, siyasi, hukuki, toplumsal ve pedagojik imalar ve kabuller barındırmaktadır. Bu durum, her iki metnin, birçok disiplin tarafından ele alınmasını zaruri kılmaktadır. Bu nedenle çalışmada modern hukuk, İslam hukuku, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim ve İslam düşüncesi alanlarına mensup akademisyenlerin görüşlerine başvuruldu.

  Kadın ve aile konusu, ideolojik bakış açısıyla ele alınan diğer meselelerden farklı olarak toplumun tüm kesimleri tarafından karşılıklı iyi niyet ve empatiyle müzakere edilmek ve çözüme kavuşturulmak durumundadır. Çünkü ailelerin dağılması, çocukların ihmal edilmesi, şiddet ve istismar gibi sorunlar, aslında toplumdaki hemen her kesimi rahatsız etmekte ve çözüm arayışına sevk etmektedir. Toplumsal yapımızın güçlenmesi, ailenin korunması: kadının, erkeğin ve çocukların hak ettiği değeri görmesi, ancak sağduyulu yaklaşımlara dayanan çözümlerle mümkün olabilir.

 • Bilinç ve İstikamet Kitabı Çıktı

  Tire Kitap Kılavuz Kitaplar Serisi’nden Ramazan Kayan’ın Bilinç ve İstikamet kitabını yayımladı. 189 sayfalık kitabın içindekiler kısmı 15 bölümden oluşuyor: Önsöz, Önce Selam, O Allah Ki, İnsan Bu, Toplumun Yapı Taşı: Aile, Rahmete Açılan Kapı: Cemaat, Birlikte Var Olmak: Vahdet, Dava Adamı: Mücadele Azmi, Çağlar Üstü Çağrımız: İslami Davet, Bir Yaşama Biçimi: Cihad, Formelden Önce Farz: Eğitim, Yüce Ahlak, Bir Gençlik, Yeniden Dirilişin Dinamikleri, Umut ve Ufuk İçin Gelecek Perspektifi.

  Yayınevinin 105. eseri olan kitabın arka kapak yazısı şu şekilde:

  “İslam, kültürel bir niteleme, tarihsel bir malumat, toplumsal bir tema, geleneksel bir miras, kalıtsal bir aidiyet değildir… Âlemlerin Rabbine teslimiyetin adıdır…

  Bu teslimiyetin bir diğer adı da koşulsuz, kuşkusuz, katıksız bir imandır… İman ise aynı zamanda bir ideal, bir iddia, bir irade demektir…

  İmanın öngördüğü yaşam için bilinç ve istikamet gerekir…

  Kişiliklerimiz, kimliklerimiz, kurumlarımız, kadrolarımız, kitlelerimiz “bilinç ve istikamet” terkibinin neresinde duruyor?

  Bilinç ve istikamet, varlık âleminde sadece insana has bir durumdur… İnsanın bilinci ve istikameti bozulursa dünyanın da ne dengesi kalır ne de düzeni!

  Bilincimiz üzerindeki blokajları, yolumuza döşenen bariyerleri görmek mecburiyetindeyiz… Modern zamanlarda bilincimize musallat olan farklı marazları savmak ve sağlıklı bir yürüyüşü en zor şartlarda sürdürmek zorundayız…

  Bilincimize, bütünlüğümüze yönelik sistematik operasyonları etkisizleştirebilmek için inanç, bilinç, direnç dünyamızı sahihleştirmek ve zenginleştirmek kaçınılmazdır…

  Bir bilinç yüklemesi, istikamet tashihinde artık gecikemeyiz…”

 • Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak

  Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak kitabı Tire Yayınlarından çıktı. Soruşturma tarzında çıkan kitapta ülkemizden ve dünyadan önde gelen akademisyen, kanaat önderi, fikir ve düşünce insanları kendilerine yöneltilen sorularla ilgili birer makale kaleme aldılar.

  Anadolu Kadın ve Aile Derneği Başkanı Rabia Aldemir’in önsüzünü yazdığı kitapta; kitabın ortaya çıkması için yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler veriliyor. Günümüzde aile ve kadın meselesi gibi konuların sürekli gündemde kalması, ailenin geleneksel yapısının değişmesi ile birlikte toplumsal rolünün de dönüşüme uğradığının altı çiziliyor. Yaşanan bu değişim ve dönüşümün anlamlandırılması ve daha olumlu bir sürece evirilmesinin nasıl sağlamalıyız sorusuna cevaplar aranıyor. Bu kapsamda kitabın ortaya çıkmasını sağlayan 7 soru şöyle;

  1. Kur’an aileye nasıl bir misyon ve anlam yükler?
  2. İslam’ı eleştirmek isteyenlerin ilk önce İslam’da kadın ve aileyi hedef seçmelerini nasıl açıklayabiliriz?
  3. Yeryüzünde adaleti, iyiliği, merhameti inşa etme noktasında olan aile kurumuna ve aile fertlerine düşen sorumluluklar nelerdir?
  4. İyilik hareketlerinin toplumu dönüştürücü etkisini ve aileye katkısını nasıl ölçebiliriz?
  5. İslam dini insan doğasına, fıtratına uygun tabii bir dindir ve denge kavramı üzerine kuruludur. Bu tabilik ve dengeli olma halini yönetim ve insan ilişkilerine nasıl yansıtmalıyız?
  6. Ailede mahremiyet nasıl anlaşılmalı, aile içindeki sorunlara kimler karışabilir, bu sorunların (istismar, şiddet …) ne kadarı konuşulmalı? Ailede şiddeti besleyen ve aileyi parçalayan en önemli faktörler nelerdir?
  7. Aile programları, diziler, evlilik programları, sanal evlilik siteleri gibi medya araçlarının aile içi ilişkiler, evliliğin yapısı ve evlenme biçimlerine olan etkisi nedir?

  Kitapta bu sorular doğrultusunda; Prof. Dr. Mehmet Görmez; “Toplumun Temeli, Birey Değil Ailedir”, Ramazan Kayan; “Cennet Odaklı Aile”, Halid Meşal; “Cihad Ruhu Ailede Öğrenilir”, Prof. Dr. Hayrettin Karaman; “İslam’ın Yenilikçi İradesi, Geleneğe Yenik Düştü”, Prof. Dr. Saffet Köse; “Aile, Kadın-Erkek Eşdeğerliliği Üzerine Kurulur”, Cihan Aktaş; “Aile, Bir Hayat Okuludur”, Prof. Dr. Kemal Sayar; “İnsanlaşma, Aile Ortamında Gerçekleşir”, Alev Erkilet; “Değişen Dünyada Kadın, Aile ve Sosyal Politikalara Dair Bazı Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Mehmet Said Hatiboğlu; “Sünnetin Aktüel Değeri İçerisinde Kadın”, Hasan Hanefi; “Geleneksel Fıkıh, Elimizi Kolumuzu Bağlıyor”, Prof. Dr. M. Hayri Kırbaşoğlu; “Dertleri Bit(iril)meyen Kadın”, Turgay Aldemir; “Niçin Aile Merkezli Hareket?” başlıklı makaleleri yer alıyor.

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

logolarımız