Pazartesi, 26 Ekim 2020
14. Anadolu Buluşmaları Sonuç Bildirgesi

14. Anadolu Buluşmaları Sonuç Bildirgesi Öne Çıkarılmış

Tüm insanlığın kapsamlı ve hızlı bir değişim sürecinden geçtiği dijital çağda, insan ve doğa yeniden anlamlandırılıyor. İnsanın ne olduğu sorusu, niçin var olduğu sorusu anlaşılmadan cevaplanamaz. Bununla birlikte zaman ve mekandan bağımsız bir insan tanımı da yapılamaz. Çünkü insan, anda yaşayan, dünden kopmayan, yarını planlayan bir canlıdır.

Küreselleşen dünyada kozmopolit bir hayat yaşayan günümüz insanı, kendi metafiziğine, tarihine ve dünya tasavvuruna yabancılaşmıştır. Modern dönemde ideolojilerin ve ekonomik yaklaşımların egemen olmasıyla birlikte insanın mahiyetine ve mesuliyetine dair klasik tasavvurlar sarsılmış ve insanlık tarihindeki en kritik kırılmalardan biri yaşanmıştır.

Modern dünyada insana dair sorunlar, insan dışlanarak ele alınmaktadır. Modern insan; sayıların, verilerin, istatistiklerin, sıfatların ve etiketlerin konusu haline gelmiş durumda. Modernlik, gökle yer arasındaki bağı koparmış, bu rabıtanın kopmasıyla insanda ademden beşere düşüş başlamıştır.

Yeni yüzyılda, özellikle yapay zeka, robot teknolojileri, nörobilim ve genetik gibi bilim ve teknoloji dallarında yaşanan gelişmeler, insan varlığını ve mahiyetini tartışılır hale getirmiş ve bir anlam krizi üretmiştir.

İnsanlığın karşılaştığı tehditlerden biri de ekonomiktir, ancak bunun temelinde yatan ise adalet krizidir. Çünkü yeryüzünde görülen açlık, fakirlik ve yoksulluk gibi problemler, kaynak yetersizliğinin değil, kaynakların adaletsiz dağıtılmasının ve sömürgeci zihnin bir sonucudur.

Bununla birlikte insanlığın yaşadığı en büyük kriz, kendi yaşama amacını unutmasıdır. İnsanın ve insanlığın ne olduğu sorusu hâlâ önümüzde duran en önemli sorudur. Kim olduğunu bilmeyen, ne istediğini bilemez. İnsanın insanla ilgili malumatı arttıkça, insanın bilinmezliği de artmaktadır.

Felsefi düşünce insanı erken fark etmiş, çabuk unutmuş, geç hatırlamıştır. Fakat hep yanlış anlamıştır. Zira onu, yaşayan bir varlık olarak değil; soyut ve statik bir nesne olarak düşüncenin konusu kılmıştır. Modern felsefe ve pozitif bilim, insanı nesneleştirmiştir.

Modernizmin ürettiği “üst-insan” tasavvuru, İslam’ın “kamil-insan”ını yeryüzünden kovar hale gelmiştir. Halbuki birey, aile ve toplumun temeli ahlaktır. Ancak modern insanın yaşadığı anlam krizi, bir ahlak krizi doğurmuştur. Ahlak ise ancak ötekinin varlığıyla hayat bulur. Ötekine karşı davranışın esasları ise saygı ve sağduyudur.

Kendi tarihini ve kültürünü bir yük olarak gören ve ondan hızla kurtulmak isteyen Batı’nın ve bizdeki Batı hayranlarının anlayamadığı nokta; bayındır sokaklar, yüksek binalar, her türlü teknolojik gelişmişlik; insanın anlam dünyasıyla buluşmadığı sürece, insani krizin önüne geçilemediğidir.

Modern insan, metafiziğinden arındırılmış, politik ve ekonomik çıkarlara yönelik amaçlarla kurgulanan eğitim sistemiyle varlığını sürdüremez. Dolayısıyla, eğitim ne dünü anlama sanatı ne çağın gerekliliklerine icabet etme pratiği ne de geleceğe hazırlanma yarışıdır. Eğitim, insanın kendisini tanıma, anlama ve anlamlandırma sürecidir.

İnsan sadece biyoloji, psikoloji, sosyoloji, siyaset veya ekonomiden herhangi birinin konusu olarak değerlendirilemez. Çünkü insan indirgenemez ve bütünlüğü bozulamaz bir varlıktır. İnsan fıkha göre mükellef, kelama göre iman eden, felsefeye göre akleden, tasavvufa göre de aşık olan bir varlıktır. Oysa insan bunların biri değil, bilakis hepsinin toplamıdır.

İslam medeniyetinde insan, içinde yaşadığı doğadan ayrı olarak düşünülmemiştir. İnsan ve doğa, bir bütünlük içinde değerlendirilmiştir. Çünkü insan, bir yandan bedenden diğer yandan da ruhtan oluşur. İnsanlık tarihi, insanın anlam arayışının tarihidir. İnsanın ruhu iyi olmadan bedeni, bedeni iyi olmadan da ruhu iyi olamaz.

İnsan, iyiliğe ve kötülüğe meyletme fıtratına sahip bir varlıktır. İnsanlık tarihi de iyilik ile kötülük, adalet ile zulüm, insanlık değerleri ile beşeri güdüler arasındaki bir çatışmadan ibarettir.

Yaratılış itibariyle eksik ve aciz olan insan, kendisine bir üst referans alanı belirlemediği sürece, tamamlanma aşamasına geçemeyecek ve varlığına yönelik her türlü saldırıya açık hale gelecektir. İnsan, ancak dünyayı, evreni ve zamanı emanet gören bir yaklaşımla anlamını ve değerini kazanır.

Birbirimizi daha iyi tanımamız için bizi milletlere ve kabilelere ayıran Rabbimizin muradı, sürekli olarak birbirini tanımlayan ve ayrıştıran değil, birbirini tanıyan, tamamlayan ve anlamaya çalışan olmamızdır.

İnsanlığın anlamı veya insani değerler, ancak davranış ve tutumlarla ortaya çıkar. İnsanın kemale ermesi, ancak dünya ve ahiret dengesinin sağlanmasıyla mümkündür. Bu dengeyi sağlayacak olan gerçek gelişmişlik; zayıfları, güçsüzleri ve diğer varlıkları fark etmektir.

Tek başına kurtuluşun mümkün olmadığını, içinde yaşadığımız toplumun doğru, iyi, güzel ve sağlıklı olması durumunda kurtulacağımızı bilmeliyiz.

İnsan ile tabiat arasında yeni bir merhamet sözleşmesine ihtiyaç var. İnsanın kendi hayatını anlamlandırması ile tabiatı açıklaması arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır.

İnsanı ayakta tutan değerlere büyük ihtimam göstererek bir istikamet oluşturulmalıdır. Bu istikamet, irade ve aklı, kulluk ile buluşturmalıdır.

İslam dünyası kendi değerlerini Batı terminolojisiyle ifade edemez. Çünkü bütün gelişmişliği ve kazanımlarına rağmen Batı, insani anlamda bir krizle karşı karşıyadır.

Bütün sorunlarına rağmen İslam dünyasında, insanlık değerlerini yeniden yeşertecek bir potansiyel bulunmaktadır. Batılıların İslam dünyasına yönelik saldırısının temelinde de bu potansiyel yatmaktadır. İslam dünyası güçlü bir potansiyele, ancak zayıf bir dinamiğe sahiptir.

Kapitalizmin sömürü düzeninin ortadan kalkması, ancak onun “homo-economicus” insan modelinin yerine değer yüklü bir insan modelinin geçirilmesiyle mümkündür. İslam alemi, hayatı maddeye endeksleyen seküler zihinle sadece manayı özümseyen mistisizm arasında seçim yapmak zorunda değildir. Çünkü insan, maddî yönüyle beşer, manevi yönüyle ademdir ve bu ikisi arasında kurulan dengeyle kendini gerçekleştirir.

İslam dünyası, küresel emperyalizmin ürettiği ve tüm insanlığı bağımlı kılmaya çalıştığı teknolojiyi kendi değer dünyası içinde yeniden üreterek ve doğru kullanarak çağı yakalayabilir.

Yaşadığımız sosyal hayatı ve toplumsal ilişkileri tanzim eden bir hukukun yanı sıra Allah ile olan birlikteliğimizi sağlayacak bir hukuka da ihtiyaç var. Bu hukuku tesis edecek olan, yaratılışımıza uygun, tabiat ve alemle çatışmayan; esenlik, dirlik, refah, uyum ve huzur üreten bir hayat tasavvurudur.

Farklılıkları koruyarak kendimiz kalmayı, saygın bir şekilde bir arada yaşamayı başarmalıyız. Yardımlaşan, vicdanlı, merhametli ve adil insanlardan oluşan dayanışmacı toplumun var olmasına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

 

Yazar Hakkında

bulbulzade.org

"Arzın imarını ve neslin ıslahı"nı kendisine ilke edinen vakfımız 1994 yılından beri Gaziantep'te faaliyetlerine devam etmektedir...

Benzer Ögeler

 • Azez Anadolu Kültür Merkezi Tanıtım Filmi

  Bülbülzade Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Gaziantep Üniversitesi’nin iş birliği ile Suriye’nin Azez, Afrin ve Cerablus kentlerinde inşa edilen Anadolu Kültür Merkezlerinde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

  Azez Anadolu Kültür Merkezi için hazırlanan tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

 • Anadolu Kültür Merkezleri’nde Eğitimler Başladı

  Bülbülzade Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Gaziantep Üniversitesi’nin iş birliği ile Suriye’nin Azez, Afrin ve Cerablus kentlerinde inşa edilen Anadolu Kültür Merkezlerinde eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

  Geçtiğimiz ay kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla açılan Anadolu Kültür Merkezleri’nin kuruluş amacına uygun olarak eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları uzman bir kadro ile yürütülüyor.

  Bu minvalde A1 A2 A3 düzeyinde dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları, medya kursları, yazarlık ve okuma atölyeleri, aile eğitimleri, psikoloji seminerleri, gazete ve radyo çalışmaları toplum her kesimine açık olarak yapılıyor. Ücretsiz yapılan kurslarda pandemi kurallarına azami riayet ediliyor.

 • افتتاح مراكز الأناضول الثقافية

  افتتحت مراكز الأناضول الثقافية- في اعزاز وعفرين وجرابلس- بالتعاون مع وقف بلبل زاده، ورئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات القربى(YTB) وبمشاركة جامعة غازي عنتاب؛ وذلك عبر حفل أقيم في مدينة إعزاز شارك فيه جمع كبير من الضيوف .

  وقد شارك في افتتاح مراكز الأناضول الثقافية- التي أقيمت ودخلت الخدمة في مدن اعزاز وعفرين وجرابلس كل من: نائب وزير الثقافة والسياحة د. سردار جام، مدير عام الشؤون الأمنية لرئاسة الشؤون الإدارية يوسف كارال أوغلو ، رئيس شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات القربى (YTB) عبد الله أران ، رئيس جامعة غازي عنتاب د. علي غور .

   كما وحضر رئيس وقف بلبل زاده تورغاي ألدمير، , ووكيل نائب رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية (TİKA) سركان كايالار ،و نائب محافظ كيليس عمر يلماز ،و مدير التربية في مقاطعة كيليس ، ومسؤولو رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ( AFAD) ، وممثلو منظمات المجتمع المدني (STK ) ، ومتطوعو منصة الأناضول والعديد من الضيوف.

   يتم في مراكز الأناضول الثقافية- التي افتتحت في اعزاز وجرابلس وعفرين- تنظيم دورات في التعليم والثقافة والفنون واللغة ، ودورات الخط والموسيقى ، والدورات المهنية. 
  كما و يتم تنظيم دورات تدريبية شاملة لجميع الأعمار لصالح المجتمع. مثل: وورش العمل في الكتابة والقراءة ،والدورات التدريبية للأسرة، وندوات علم النفس والدراسات الصحفية والإذاعية والدورات الإعلامية
  .

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

logolarımız