Cuma, 04 Aralık 2020
İnsanlığın Geleceği ve Sivil Toplum

İnsanlığın Geleceği ve Sivil Toplum Öne Çıkarılmış

Turgay Aldemir tarafından kaleme alınan “İnsanlığın Geleceği ve Sivil Toplum” adlı eser, Tire Kitap tarafından okurların istifadesine sunuldu.

“Ona Yolculuk - Hz. Muhammed’in Örnekliği”, “Tarihin Nöbet Değişiminde Zamanın Ruhu”, “Bilgi ve Bilinç” ve “Muhasebe ve İnşa Sürecinde Aklı Selim” adlı eserlerin sahibi olan Turgay Aldemir, yeni bir eserle okurlarının karşısına çıktı.

Aldemir, Tire Kitap tarafından 2020 Temmuz ayında yayımlanan “İnsanlığın Geleceği ve Sivil Toplum” adlı çalışmasında, adından da anlaşılacağı üzere insanlığın geleceğini ve sivil toplum çalışmalarını masaya yatırarak konuyu esaslı bir şekilde irdeliyor.

Kitapta ele alınan bazı başlıklar şöyle: kamu otoritesi ve sivil toplum, gönüllülük, sivil eğitim, aidiyet ve sahiplik ilişkisi, aile ve sivil toplum, kurumsal önderlik, gelecek perspektifi, birliktelik modeli…

Gelecekte nasıl bir insan profili ortaya çıkacak ve bu insan, hangi değerlerle donanmış olacak? İnsanlık sonrasının tartışıldığı günümüzde bazı soruların ihmal edilemez bir konu haline geldiğine dikkat çeken Aldemir, çalışmasında şu görüşlere yer veriyor:

“Teknolojik gelişmelerin insanlık değerlerini unutturmaması, eşref-i mahlûkatın bir makineye dönüşmemesinin yolu, enerjisini kadim değerlerden alan, kökleri mazide olan sivil toplum çalışmalarından geçmektedir. Neslin ıslahı ve arzın imarı gibi büyük bir sorumluluk, ancak kolektif bir ruhla yapılan çalışmalarla yerine getirilebilir. Bununla birlikte geleceği kuracak olan irade, nihayetinde her bireyin kendi vicdanında saklıdır.”

“Bu çalışmada ifade edilenler, sahada tecrübe edilmiş ve müşahede sürecinden geçirilmiş bir birikime dayanmaktadır” diyen Aldemir, eserde sıklıkla karşılaşılacak eleştirilerin önce kendi nefsine, sonra da faaliyet gösterdiği sivil toplum kuruluşlarına yönelik olduğunu dile getiriyor.

Aldemir, “Birlikte yol yürüdüğüm dostlarım ve dava arkadaşlarımın şahsında İslami mücadelenin daha sürdürülebilir, verimli ve nitelikli bir hal alması için ne gerekiyorsa onu ifade etmeye çalıştım. Yazıp çizdiklerimin nihai ve kesin doğrular olmadığını biliyor ve başkaca doğruların varlığına da kalpten inanıyorum” diyerek kitabında yer verdiği eleştirilerin yapıcılığına dikkat çekiyor.

Yazar Turgay Aldemir kitabında öncelikle hâlihazırda içinde bulunduğumuz durumu her yönüyle tespit etmeye, sonra da kadim tecrübe birikimine dönüp doğru örnekleri seçerek geleceğe ışık tutmaya çalışmış.

Kitabı satın almak için tıklayın

Yazar Hakkında

bulbulzade.org

"Arzın imarını ve neslin ıslahı"nı kendisine ilke edinen vakfımız 1994 yılından beri Gaziantep'te faaliyetlerine devam etmektedir...

Benzer Ögeler

 • Hemhal Dergisi Web Sitesi 3 Dilde Yayında

  Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep şubesi öğrencilerinin birçok farklı ülkelerden uluslararası öğrenciler ile beraber Gaziantep Üniversitesi’nde çıkardığı Hemhal Derginin Web Sitesi 3 dilde yayın hayatına başladı.

  Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak üzere 3 dilde hazırlanan Hemhal Dergisi pandemi dolayısıyla yayın hayatına e-dergi olarak devam ediyor.

  www.hemhaldergi.com web adresinden derginin yazılarına,  röportajlarına, şahsiyet tanıtımı, film kritiği ve kitap tahlili köşelerine ulaşabilirsiniz. Dilerseniz dergiyi PDF dosyası biçiminde indirip multimedya cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.

 • Tire Kitap’tan Yeni Bir Eser Daha

  Tire Kitap, ülkemizde son dönemde birçok çevre tarafından sıkça tartışılan “İstanbul Sözleşmesi”ni derinlemesine ele alan yeni bir kitap yayımladı. “İstanbul Sözleşmesi Disiplinler Arası Bir Soruşturma” başlığı ile çıkan kitapta birçok yazar, kanaat önderi ve akademisyenin kaleme aldığı makalelere yer veriliyor.

  Sözleşmenin birçok boyutuyla ele alındığı kitapta;

  Doç. Dr. Davut AKDUMAN; Ailenin Korunması ve Akademiyanın Sorumluluğu,

  Turgay ALDEMİR; Değişim Sürecinde Kadın ve Aileyi Anlamak,

  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BOZDAĞ; İstanbul Sözleşmesi’nin ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi,

  Av. Veysel DAĞAŞAN; İstanbul Sözleşmesi Özelinde Cinsiyet, Kadın, Çocuk ve Aile Üzerine,

  Av. Abdurrahman AKINCI; İstanbul Sözleşmesi Hukuki Değerlendirme,

  Prof. Dr. Mehmet BİRSİN; Kadın İnsan Hakları Bakımından Cinsiyet Meselesi ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi,

  Prof. Dr. Abdullah ÇOLAK; İslam Hukuku Perspektifinden İstanbul Sözleşmesi,

  Prof. Dr. Hasan AYIK; Toplumsal Cinsiyet Kavramının Tarihsel Arka Planı,

  Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK; Aile, Hukukun Nesnesi Olabilir mi? Ahlakî Bir Soruşturma,

  Doç. Dr. Abdulnasır SÜT; Varlık ve Değer Açısından Kadın,

  Doç. Dr. Mahsum AYTEPE; İstanbul Sözleşmesi’nin İslâm Düşüncesi Açısından Tahlili,

  Prof. Dr. İhsan TOKER; Sosyolojik Açıdan Cinsiyet ve Türkiye’deki Güncel Dolayımları, 

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNERİGÖK; Toplumsal Cinsiyet, İslam ve İstanbul Sözleşmesi,

  Prof. Dr. Erol GÖKA - Dr. Ayşe GÜRSES - Dr. Ayşe Nur ERDEM - Dr. Sümeyye GÜRLER; Son Sınıflandırma ve Yaklaşımlarla Cinsiyet Disforisi (Cinsiyet Uyumsuzluğu),

  Doç. Dr. Yusuf BATAR; İstanbul Sözleşmesi’nin Uzak Hedefleri,

  Fadime EMİNOĞLU; Hayatın İçinde Bir Özne Olarak Var Olabilmek.

  Kitabı, kitapçılardan ve online kitap mağazalarından edinebilirsiniz.

  Kitabın arka kapağından;

  İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması ve yürürlüğe girmesi, tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de hukuki, sosyolojik, felsefi, dini ve kültürel bazı tartışmaları beraberinde getirmiştir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanuna dair tartışmalar, son yıllarda giderek büyümekte ve çoğunlukla ideolojik yaklaşımlara sahne olmaktadır. Kadın dernekleri, feminist çevreler, sol ve liberal kesimlerin ekseriyeti Sözleşme'ye sahip çıkarken muhafazakâr çevreler karşı çıkmaktadır.

  İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun; kadına, kadın-erkek ilişkileri-ne ve aile kurumuna dair pek çok felsefi, siyasi, hukuki, toplumsal ve pedagojik imalar ve kabuller barındırmaktadır. Bu durum, her iki metnin, birçok disiplin tarafından ele alınmasını zaruri kılmaktadır. Bu nedenle çalışmada modern hukuk, İslam hukuku, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim ve İslam düşüncesi alanlarına mensup akademisyenlerin görüşlerine başvuruldu.

  Kadın ve aile konusu, ideolojik bakış açısıyla ele alınan diğer meselelerden farklı olarak toplumun tüm kesimleri tarafından karşılıklı iyi niyet ve empatiyle müzakere edilmek ve çözüme kavuşturulmak durumundadır. Çünkü ailelerin dağılması, çocukların ihmal edilmesi, şiddet ve istismar gibi sorunlar, aslında toplumdaki hemen her kesimi rahatsız etmekte ve çözüm arayışına sevk etmektedir. Toplumsal yapımızın güçlenmesi, ailenin korunması: kadının, erkeğin ve çocukların hak ettiği değeri görmesi, ancak sağduyulu yaklaşımlara dayanan çözümlerle mümkün olabilir.

 • Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği

  Tire Kitap, yayımladığı birbirinden değerli eserlerle kitapseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tahsin Görgün tarafından kaleme alınan “Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği” kitabı yayımlanarak okurların istifadesine sunuldu.

  Gelenek, İlim, Düşünce kavramlarının dünü ve bugün ile irdelendiği kitabı, kitapçılardan ve online kitap mağazalarından edinebilirsiniz.

  Kitabın Arka Kapağından;

  Bu çalışma, Türkiye’deki düşünce geleneğinin izleğini sürme ve bu geleneğin temel parametrelerini belirleyerek aralarındaki ilişki ve etkileşimi ortaya çıkarma çabasındadır. Bu parametrelerin iki temel sütunu olan Türk düşüncesi ile İslam düşünce geleneği arasındaki derin irtibatı işaret etme teşebbüsündedir. Bununla birlikte bir başka parametre olan ve özellikle modern dönemde kendini hissettiren Batı medeniyeti de değerlendirme kapsamına alınmıştır.

  Modern Batı medeniyetinin doğrudan vahiy kavramıyla ve ilahi olanla bir şekilde irtibatlı olarak ortaya çıktığına, ancak bu irtibatın içeriksiz bir form olarak kalması sebebiyle muhafaza edilemediğine, bunun ise insanlığın geleceği açısından ibretlik bir hususiyet taşıdığına işaret edilmiştir. Modern dünyanın, köken olarak İslam ile olan derin irtibatına işaret ederken, neden semerenin İslam medeniyetinden tamamen farklı olduğu sorusuna cevap aranmıştır.

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.

logolarımız